5. mar, 2019

Om blodtryck – hypertoni (huvudsakligen baserat på en föreläsning av Dr John Bergman)

Jag vill betona att jag inte är läkare – och att det därför kan vara lämpligt att kontrollera nedanstående med en sådan! Du kan också använda länken till officiella uppgifter om ämnet i slutet på denna text!

Högt blodtryck kallas ibland ”The silent killer” - (den tysta mördaren).

Enligt Dr John Bergman är det ett komplett misstag att betrakta högt blodtryck i sig som en dödsorsak. De som drabbas av stroke har faktiskt i genomsnitt blodtrycksvärdet 150/90 – alltså ganska ”normalt”. Tyngdlyftare kan under vissa moment ha trycket 400/200 – utan att dö. Och de som springer ett Maratonlopp eller åker Vasaloppet kan under flera timmar ha ett oerhört högt blodtryck.

Högt blodtryck är ingen sjukdom, utan en naturlig anpassning hos kroppen till de förutsättningar den utsätts för. Blodet har till uppgift att transportera syre och näringsämnen ut till kroppens olika delar (inte minst hjärnan). När behovet av olika anledningar (t.ex. fysisk ansträngning) blir särskilt högt blir också behovet av framför allt syre också stort. Då kommer blodtrycket att höjas, för att hjärtat skall kunna trycka ut syre till kroppens arbetande celler.

I dag har bara i USA omkring 70 miljoner människor diagnosen ”högt blodtryck”, hypertoni, och medicineras för detta tillstånd. I världen totalt är det omkring en miljard! Big Business för ”Big Pharma”!

Det finns inget djur som inte kan reglera sin fysiologi (som t.ex. blodtrycket). Inte heller människan saknar den förmågan. Så reglerar också vår kropp ”automatiskt” såväl blodtryck som blodsocker och kolesterolhalt, blodets ph-värde och mycket annat.

Blodcirkulationssystemet beskrevs 1628 av William Harvey.

Stephen Hales gjorde 1733 den första blodtrycksmätningen – på en häst.

Den italienske barnläkaren Scipione Riva-Rocci införde 1896 blodtrycksmanschetten, med vars hjälp man kunde bestämma det systoliska trycket (palpatorisk teknik).

Kirurgen Nikolai Korotkoff beskrev 1905 hur man kunde mäta det systoliska resp. diastoliska trycket (via ”karotkoff-ljuden”). Det var alltså då man kom på hur man skulle mäta blodtrycket – genom att strypa blodgenomströmningen...

Att bekymra sig över vissa specifika värden på blodtrycket kan förefalla en smula märkligt, när man vet att de värden som anses ”normala” har förändrats över tid – och är olika beroende på var man befinner sig i världen.

I USA var fram till 2015 värdet 120/80 det eftersträvansvärda. Om man hade högre skulle man medicineras. Men sedan man konstaterat att mängder av människor blev sjuka och avled av de blodtryckssänkande medicinerna har man faktiskt höjd riktvärdet till 159/95.

I Indien sätter man in medicin vid ett ”övertryck” över 140

I Tyskland är gränsen 189

I England gäller 100 plus ålder (alltså 170 för en 70-åring)

Med tanke på att människan förmodligen har samma grundläggande egenskaper i samtliga dessa länder måste det ses som anmärkningsvärt att de värden som föranleder medicinering skiljer sig åt i läkarnas bedömningar! Men i praktiken är det alltså en grupp läkare (ofta med nära relationer till läkemedelsindustrin) som avgör vad som är ”normalt” blodtryck – och när medicinering skall tillgripas.

Risken för stroke, hjärtinfarkt och njursjukdom påstås öka vid högt blodtryck. Sanningen är emellertid att medicinering för att sänka blodtrycket är extremt skadlig!

Det finns flera typer av blodtryckssänkande läkemedel.

1. ACE-hämmare

2. Betablockerare

3. Diuretika (vätskedrivande medel)

4. Kalciumflödeshämmare

5. Angiotensinreceptorblockerare

När man medvetet sänker blodtrycket tänker man inte alltid på vilka oerhört viktiga funktioner blodet har!

Blodet

Transporterar syre till kroppens alla delar

Transporterar bort avfall från de metabola processerna i kroppen.

Balanserar kroppens PH-värde

Är vitalt för vårt immunförsvaret

Hur skulle det kunna vara bra för hälsan att minska dessa funktioner genom att dämpa blodtrycket?

Man har sensorer för koldioxid i blodet. Om koldioxidvärdet höjs, så ökar blodtrycket för att mer syre skall kunna distribueras. När koldioxidhalten sänks, så sjunker också blodtrycket.

Blodet strävar alltid efter att hålla ett något basiskt PH-värde, mellan 7,35 och 7,45. Det är livsviktigt att värdet hålls inom dessa ramar. Kroppen har därför olika sätt att se till att syra-basbalansen i blodet regleras, vilket sker främst genom njurarna och andningen. PH-värdet balanseras genom bikarbonat, som regleras av njurarna och koldioxid i blodet, som regleras av andningen.

Om man ”djupandas” i 15 minuter på morgonen, så håller det blodtrycket nere hela dagen lika effektivt som blodtryckssänkande medicin – och utan kemikalier som ger biverkningar!

Blodets viskositet (klibbighet, tröghet) är extremt viktig. För att blodet skall kunna fylla sin funktion och distribuera syre och näringsämnen – och transportera bort avfallsprodukter – måste det ha en låg viskositet (vara lättflytande). Man har på Livsmedelsverket och bland dietister under många år varnat för mättade fetter, och i stället rekommenderat fleromättade fetter. Då kan det vara intressant att veta, att hög halt av fleromättade fetter i blodet gör att de röda blodkropparna ”klibbar ihop” (ungefär som myntrullar) och därför inte kan distribuera syre effektivt (något som bl.a. den svenske läkaren Erik Enby sedan länge påvisat). Röda blodkroppars livslängd är ca 120 dagar. De förbrukade cellerna tas omhand av mjälten, som skickar dem vidare till levern, där proteinet s.a.s. återanvänds.

Om man med hjälp av diuretika (vätskedrivande medicin) avlägsnar vatten ur kroppen, så blir blodet mer trögflytande, och det blir mer ansträngande för hjärtat att pumpa ut i kroppens alla delar. Många människor är ”dehydrerade” (uttorkade), och man glömmer kanske att vanligt vatten är ett effektivt blodförtunnande medel. Alternativet Waran är ett av de vanligaste blodförtunnande medel som skrivs ut av läkare. Det är det ”godkända läkemedel” som tycks ha flest biverkningar av alla!

Diuretika kan också sägas bokstavligen vara ett ”gift” för njurarna och användningen av diuretika är inte riskfri. Vissa former kan ge brist på kalium och förorsaka rubbningar i hjärtrytmen, medan s.k. ”kaliumsparande diuretika” tvärt om kan ge upphov till hyperkalemi, d.v.s. för hög kaliumhalt i blodet, vilket i extremfall kan leda till dödsfall.

Blodtrycksmediciner försämrar syretillförseln till hjärnan och till njurarna.

Den vanligaste formen av behandling mot högt blodtryck i USA sägas vara diuretika och Aspirin. Som av en händelse tycks de vanligaste orsakerna till njursjukdom där också vara just diuretika och Aspirin.

”Stroke” förorsakas i själva verket av brist på syre i ett vist område i hjärnan och beror alltså INTE på högt blodtryck. Som redan nämnts är inte högt blodtryck en sjukdom, utan en anpassning hos kroppen för att hålla dig vid liv. Men det är förstås en varningssignal om att något inte är riktigt i balans.

Rekommendationer för att normalisera blodtrycket:

Drick ¼ liter vegetarisk juice (t.ex. rödbetsjuice) och 2 – 3 liter friskt vatten varje dag!

Försök få 6½ – 7 timmars sömn varje natt! Var fysiskt aktiv (t.ex. i form av en promenad) minst ½ timme om dagen!

De som vill ha ”officiell” information om detta med läkemedel mot högt blodtryck kan t.ex. använda denna länk:

När det gäller den kontroversiella frågan om salt och blodtryck kan följande länk vara intressant:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?