18. feb, 2019

Skärpning DN!

Dagens Nyheter är en av vårt lands dominerande dagstidningar – och har följaktligen ett stort ansvar som opinionsbildare. Tidningen borde också ha ett liknande ansvar för att inte okritiskt publicera bidrag, som ger en falsk bild av verkligheten. Och även om insända manus framställts av professorer och andra med motsvarande dignitet måste det ses som ett anständighetskrav att också då göra någon liten ansträngning till källkritik.

Då och då kan man i DN läsa fullständigt felaktiga påståenden, som tycks publiceras utan sådan källkritik, så vitt man förstår därför att DN:s redaktion betraktar det hela som axiomatiska påståenden – något som ”alla vet”. Ett mycket sofistikerat sätt att behålla status quo och förhindra att nya idéer delges läsarna.

Om DN (och tryckerikonsten) funnits i början av 1500-talet, så hade sannolikt (med nuvarande policy) Copernicus aldrig fått någon artikel om ”Himlakropparnas kretslopp” publicerad i DN. Och åsikten att jorden cirklar runt solen – i stället för tvärt om – hade kraftfullt fördömts av tidningen, som då i stället envist förfäktat kyrkans åsikt att jorden är universums medelpunkt (kanske till och med att jorden är platt).

I lördagens tidning (17/2) överträffar nästan DN sig själv i osaklighet och brist på faktakontroll. Ett antal professorer och doktorer får bre ut sig i tidningen med uppenbara osanningar, som minsta kontroll av empiriska fakta och den tragiska utvecklingen av folkhälsan det senaste seklet effektivt motbevisar

Fyra av dem har anknytning till Karolinska Institutet – vilket borde göra vilken redaktion som helst särskilt misstänksam. Karolinska är i dag inte precis prototypen för en institution med integritet och vetenskaplig redlighet. Det skrämmande intermezzot med den psykopatiska kirurgen Macchiarini är bara ett av symtomen på att något är allvarligt fel där.

Med rubriken ”Allvarliga fel i många böcker med råd om kost och hälsa” skriver alltså författarna om detta ämne. Rubriken återger förstås en sanning – men tvärt emot vad de tycks anse, så kan man också bland de felaktiga kostråden införliva t.ex. Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens råd, liksom många av de ”officiella” kostråden från läkare och dietister. Annars skulle vi sannolikt inte i dag ha den helt sanslösa och närmast globala epidemin (”pandemin”) av fetma, diabetes, Alzheimers, Parkinson och psykisk ohälsa.

Sedan exellererar man i osaklighet och gör bl.a. följande tvärsäkra påståenden:

”Nej, hälsoeffekterna av antiinflammatorisk kost är inte vetenskapligt belagda”.

 ”Nej, Det är inte klarlagt att tarmfloran orsakar psykisk sjukdom som kan motverkas med en viss kosthållning”

”Nej, friska människor får inte ett surt blod”

”Nej,man blir inte ännu friskare av att äta enskilda livsmedel”

”Nej, enskilda livsmedel skyddar inte mot depression, Parkinsons sjukdom eller andra neurologiska sjukdomar”

”Nej, maten ni livsmedelsbutikerna är inte så näringsfattig att den behöver kompletteras med tillskott av vitaminer och mineraler”

Det förefaller som om författarna är helt inlåsta i det skolmedicinska paradigmet – och precis så ”faktaresistenta” som man brukar kalla oss som i vissa fall väljer alternativa lösningar till den officiella sjukvårdens metoder. Och den generella uppfattningen att kosten saknar betydelse för vår hälsa – och att den mat vi köper i livsmedelsbutikerna skulle vara näringsmässigt tillräcklig (och giftfri?) är naturligtvis fullständigt befängd!

Och när man avvisar tanken på kompletterande vitaminer och mineraler, så kan det vara intressant att veta t.ex. att nästan alla cancerpatienter har brist på mineraler som jod, magnesium och selen – samt vitaminerna C och D3.

Att jag själv blev fri från min enligt läkarna obotliga cancer bl.a. med hjälp av nämnda tillskott är förstås bara en tillfällighet (liksom att flera i min närhet blivit cancerfria på samma sätt). Och att tusentals människor världen över återfår sin hälsa genom just en ändrad kost är naturligtvis information som inte än nått Karolinska – eller Lunds Universitet, där en av författarna har sitt hemvist.

Dagens Nyheter sviker här läsarnas förtroende och bidrar till att befästa grava missförstånd om det fullkomligt självklara sambandet kost-hälsa!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?