17. feb, 2019

Amatörer står ofta för de stora framstegen

Genom historien har man ofta kunnat se, att upptäckter och innovationer inom olika discipliner ofta kommit från människor som varit ”amatörer” på det aktuella området. Möjligen beror detta på, att just ”icke specialister” lättare kan tänka utanför ramarna – och s.a.s. kliva ur de uppkörda spåren för att hitta egna vägar.

Detta tycks inte minst också förekomma på medicinens område. Och när man ser på dagens situation t.ex. vad avser cancer och andra s.k. kroniska sjukdomar (diabetes, Alzheimers, Parkinson, hjärt- och kärlsjukdom, etc.), så ser man, att läkarnas och de medicinska forskarnas inskränkta sätt att tänka gjort att de nämnda sjukdomarna fortfarande dramatiskt försämrar människors livskvalitet och förkortar liv.

Den här ”intellektuella inaveln” stöds förstås också kraftfullt av de stora läkemedelsföretagen – som tjänar miljarder på traditionell (och ofta mot sjukdomsorsaken overksam) behandling av dessa sjukdomar. Nya, fruktbara metoder att förebygga eller bota sjukdom kan förstås innebära dramatiskt minskade intäkter för dessa företag.

Dessutom bekämpas kraftfullt alla nya och fruktbara idéer från ”amatörer” (icke skolmedicinskt utbildade) just med argumentet att ”han/hon är ju inte medicinskt utbildad”. Och om nytänkandet finns hos någon som faktiskt har sådan utbildning , och är legitimerad läkare, så kan man i nödfall klämma till med att frånta den människan legitimationen (exempel: Den svenske läkaren Erik Enby).

Detta är naturligtvis mycket olyckligt – och bidrar självklart till att effektivt bromsa den medicinska vetenskapens utveckling. Och samtidigt innebär det också att de stora läkemedelsbolagen kan fortsätta att tjäna miljarder på sina i grunden overksamma och/eller skadliga produkter. En följd är också, att den forskning som varje år kostar miljarder kan fortsätta att ägna sig åt projekt som inte leder till några dramatiska framsteg.

Därför har också antalet döda i cancer oavbrutet stigit sedan Socialstyrelsen började föra statistik 1958. Och trots att, som sagt, massor av miljarder varje år satsas på cancerforskning, så dör fortfarande i Sverige omkring 65 personer VARJE DAG i cancer! Detta trots att det sedan åtminstone hundra år funnits effektiva och skonsamma botemedel utanför skolmedicinens ramar!

Ett exempel på forskning och upptäckter som skulle kunna rädda tusentals människor från cancer (och sannolikt även Alzheimers) är den kunskap som finns hos mögelsanerare – och som helt tycks negligeras av de medicinska forskarna. De måste upptäcka detta själva, innan de kan beakta denna kunskap. Litet av en treårings ”kan själv” - som borde vara främmande för vuxna människor – framför allt när det bokstavligen gäller människors liv och hälsa!

Ta gärna del av följande länk – och tänk själv!

Intressant kan också följande länk vara:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?