12. feb, 2019

Dagens Nyheter har upptäckt något väsentligt

Jag blir ofta upprörd över DN:s sätt att okritiskt sprida ”mainstream-uppgifter” utan faktakontroll. Men lördagen den 9 februari kunde jag till min förvåning läsa några högst väsentliga rader om tillståndet i vårt samhälle.

I en ledare börjar man med att hänvisa till August Strindbergs ”Röda rummet” och hans ironiska beskrivning av ”Ämbetsverket för utbetalande av ämbetsmännens löner”, där detta statliga verk uppenbarligen blivit ett självändamål och strängt upptaget av sina egna, inre angelägenheter, utan samband med verkligheten i övrigt.

Sedan fortsätter man med att berätta om det kända fenomenet att det är lätt även i dag att ironisera över byråkrati och plikttrogna ämbetsmän. Sedan kommer det riktigt viktiga:

”Men innerst inne vet vi, att hederliga och helst också kompetenta myndigheter är det civilicerade samhällets benstomme”.

Jag kunde inte ha uttryckt det bättre själv!

Vidare fortsätter man med: ”Den ideala ämbetsmannen skiljer sig från den ideala affärsmannen. För den senare är det legitimt, ja en plikt, att agera på det sätt som är mest gynnsamt för de egna affärerna, det egna företaget. Den förre måste i stället ständigt ha det allmännas bästa för ögonen och alltid hålla sig till regelverken. DET GÄLLER ÄVEN FÖR SÅDANA MYNDIGHETER SOM ANNARS PÅ MÅNGA SÄTT PÅMINNER OM FÖRETAG.

Ledningen för sådana myndigheter får aldrig glömma, att kriterierna för god myndighetsutövning inte är desamma som kriterierna för effektiv företagsledning”.

Sedan skriver man också: ”En myndighetschefs uppdragsgivare är inte marknaden, utan medborgaren”.

I dessa tider, då många myndigheter bokstavligen blivit företag, finns det all anledning att beakta det här. Det verkar ju också vara så, att många driftiga och skickliga företagsledare på grund av sin skicklighet i det avseendet rekryterats till myndigheter med företagsinriktning – och att de tagit med sig sitt sätt att agera utifrån ett företagsperspektiv. Vi har sett och ser flera sorgliga exempel på sådant. Även språkbruket från företagsvärlden har övertagits av myndigheterna. Vi är numera kunder, brukare etc. - och myndigheterna/företagen agerar på en marknad!

Ett riktigt sorgligt exempel är förstås SJ – Statens Järnvägar (egentligen Kungliga Järnvägsstyrelsen), vars verksamhet en gång fungerade mycket väl och fanns tillgänglig för de flesta svenska medborgare. I dag har denna myndighet splittrats upp på ett stort antag ”företag” som skändligen misslyckats med sitt uppdrag. Man har under många år gravt försummat järnvägarnas underhåll – medan man är beredd att satsa miljarder på snabbtåg och ombyggnad av bandelar för att förkorta restiden mellan storstäderna med några få minuter!

Tack Dagens Nyheter för denna klargörande ledare!

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?