12. jan, 2019

Vetenskapligt bottennapp?

Människor med bipolär sjukdom, schizofreni eller ”icke affektiv psykos” mår ibland bättre, ibland sämre. Man kan förvänta sig att de, när de mår bättre, också sköter sin medicinering bättre.

Om det gäller deras ”psykmedicin” är det förstås rimligt att tro på det omvända orsakssambandet – att de mår bättre, därför att de sköter sin medicinering.

Men många står också på statiner och blodtryckssänkande mediciner, eftersom läkarna beredvilligt på det sättet hjälper läkemedelsindustrin att bibehålla sina gigantiska inkomster.

Några forskare har nu dragit den intelligenta slutsatsen att orsakssambandet också när det gäller dessa droger är det omvända; patienterna mår bättre, därför att de tar sina statiner och blodtrycksmediciner!

Statiner försämrar livskvalitet och förkortar livet hos miljoner människor, och även blodtrycksmediciners verkan är diskutabel. Många av dem ökar t.ex. påtagligt risken för stroke – tvärt emot vad som påstås. Tidigare har dock ingen (vad jag vet) vågat påstå, att nämnda mediciner skulle påverka den psykiska hälsan, men nu har det alltså hänt!

Medvetenheten om att läkemedelsindustrins största kassako i historien – statiner – är ett gigantiskt bedrägeri och åstadkommer stor skada, har nu börjat spridas. Vad göra? Jo, kanske kan man hitta ett nytt användningsområde – inom psykiatrin!

Det vore intressant att veta, vem som finansierat den ”forskning” som nu tydligen publicerats i ”Jama Psychiatry” – och som man i dag (12/1) kan läsa om i DN.

En hel del forskning är av ”nonsenstyp” – där resultatet är sådant som att ”medeltemperaturen i Sverige är i regel lägre under vinterhalvåret”, eller ”rika människor har oftast mer pengar än fattiga”.

Det är förstås inte alltid forskningen är lika lätt att genomskåda, som i dessa övertydliga exempel, men det finns gott om fall, där man använder forskning för att ”vetenskapligt bevisa” självklarheter.

Ett mycket vanligt sätt är också – som i exemplet ovan med statiner och blodtrycksmedicin – att man konstaterar ett statistiskt samband och sedan gör en halsbrytande tolkning av orsakssambandet – som att gula fingrar hos den som röker cigaretter är själva orsaken till lungcancer, och inte själva rökningen. Då kan man tro, att man genom att bleka fingrarna kan förhindra lungcancer.

Litet av den sortens missuppfattning tycks för övrigt ligga bakom den omfattande förskrivningen av både statiner och blodtryckssänkande mediciner. Man ”behandlar” ett symtom – inte själva orsaken till en sjukdom.

Men eftersom ”allt hänger ihop” så är det förstås inte helt otänkbart, att statiner och blodtrycksmediciner skulle kunna påverka vårt psykiska ”mående”. Dock tror jag t.v. mest på ett ekonomiskt samband. Man behöver en ny marknad, när den fysiska effekten av dessa preparat inte visar sig vara den man påstått.

Fotnot:

Rubriken i dagens DN (190112) är: "Medicin mot kolesterol kan hjälpa vid psykoser"

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?