9. jan, 2019

Statinskandalen - en repris

Detta är en repris från juni 2016

För ett par dagar sedan publicerade British Medical Journal en stor metastudie. Den har gjorts av 16 forskare, bland dem svenskarna Uffe Ravnskov, Björn Hammarskjöld, Tore Schersten och Ralf Sundberg. Titeln på studien är ”Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review.” (”Brist på samband eller ett omvänt samband mellan LDL-kolesterol och dödlighet bland äldre; en systematisk granskning”).

Följande är ett kort utdrag ur Lars Berns text på hans blogg "Anthropocene".

Den här studien bekräftar en misstanke, som länge funnits, om att sjukvårdens uppfattning att det skulle finnas ett starkt samband mellan höga kolesterolvärden i blodet och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar bland äldre är helt fel. Trots denna tveksamhet om blodkolesterolets farlighet har man försvarat sig med att en typ av kolesterol, det s.k. LDL-kolesterolet, skulle vara speciellt farligt. Det har därför kallats det ”farliga” kolesterolet inom skolmedicinen. Studien visar att det är precis tvärt om, personer med högt LDL-kolesterol lever längre än de med lågt.

Hundratusentals människor i vårt land behandlas varje dag med kolesterolsänkande preparat (s.k. statiner) som ger svåra biverkningar och försämrar livskvaliteten, speciellt hos äldre. Nu visar denna studie att statinerna sannolikt också förkortar dessa patienters liv. Detta är en upprörande medicinsk skandal som borde innebära att Socialstyrelsen omedelbart går ut med direktiv om att avbryta all statinbehandling av personer över 60 år. Sannolikt borde statinbehandling sättas ut för samtliga patienter som får den och som inte lider av hyperkolesterolemi eller som nyligen haft en infarkt.

De små positiva effekter av statiner som några studier visat på, och som legat till grund för en massiv statinförskrivning, har sannolikt inget samband med sänkt kolesterol, utan är nog en effekt av att statinerna även är svagt inflammationsdämpande. Det senare kan mycket billigare och med mindre biverkningar åstadkommas med lite aspirin eller varför inte förskrivning av en daglig promenad.

Patienter som av skolmedicinen satts på statinbehandling och som därav fått biverkningar bör kartläggas och ges skadestånd från samhället för onödigt lidande och risken av en för tidig död.

Nutid (2019): Nyligen berättar också Lars Bern om att man både i Finland och Norge funnit en tredubbling av den fruktansvärda sjukdomen ALS, sedan man börjat med intensiv förskrivning av statiner. Men eftersom ALS utvecklas väldigt långsamt, så kommer väl vansinnet att fortsätta än i åtskilliga år, innan man riktigt ser sambandet. Och då kommer läkemedelsbolagen att hitta någon annan förklaring – som hjälper dem att fortsätta med den oerhört inkomstbringande försäljningen av statiner ännu en tid (det handlar om hundratals miljarder varje år – plus inkomster av de mediciner man säljer för att behandla statinernas biverkningar, t.ex. Viagra mot impotens)

Du kan också läsa mer om statiner på denna sida: http://www.svaradoktorn.se/425444274

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?