31. dec, 2018

Cancerbotande: 20 % ger Nobelpris, 75 % ger åtal

Den 10 december 2018 skrev jag på min hemsida artikeln om hur en upptäckt som botar 20 % av cancerfallen ger ett Nobelpris – medan sådant som botar 70 % eller mer kan ge åtal. Direktlänk här:

Då nämnde jag inte det kanske mest anmärkningsvärda i detta sammanhang – nämligen GcMAF. Denna fantastiska produkt tycks bota 75 % av alla cancerfall – även i terminalskedet – utan några biverkningar. Jag skrev om detta redan när jag startade min hemsida i april 2016 – under rubriken ”Botemedel mot cancer”. Där finns alltså denna text:

”GcMAF

Den japansk-amerikanske cancerforskaren professor Nobuto Yamamoto upptäckte i mitten av 1990-talet att cancerceller producerar ett enzym, nagalas, som bryter ned den substans (Gc-protein) som kroppen behöver för att tillverka ett immunsystemsaktiverande ämne, GcMAF. Gc-protein finns t.ex. i modersmjölken och omvandlas sedan till den s.k. granulocyt-makropfag-aktiverande faktorn, GcMAF. Nagalas som tillverkas av de flesta cancerceller tycks bryta ned Gc-protein och därmed finns ingen grundsubstans längre för att tillverka GcMAF.”
Utan GcMAF aktiveras inte kroppens makrofager, som spelar en avgörande roll i vårt immunsystem, och dess förmåga att angripa cancerceller eller virus. GcMAF sätter alltså fart på våra makrofager, som därmed kan ta itu med såväl främmande mikrober som cancerceller.

De medel som i år givit James P. Allison och Tasuku Honjo Nobelpriset i medicin tycks fungera så att de hämmar en substans som hämmar immunförsvaret – och därmed kan immunförsvaret aktiveras och i vissa fall oskadliggöra cancerceller.

Det hela är förstås tekniskt avancerat – och till synes en onödig omväg, eftersom det redan finns många andra metoder att aktivera vårt immunförsvar – bl.a. genom att ge kroppen den näring den behöver i form av vitaminer, mineraler och spårämnen. Och – som sagt – vi har sedan 25 år också det fantastiska medlet GcMAF, som direkt aktiverar immunförsvaret och får våra makrofager att bokstavligen ”äta upp” både patogena mikrober (bakterier virus, svamp mm) och cancerceller.

Det är chockerande hur Big Pharma under ett kvartssekel kunnat agera för att undanhålla oss kunskaper om GcMAF - kunskaper som skulle göra det möjligt att bota såväl cancer som andra kroniska sjukdomar...

I senaste numret av tidningen ”Hälsofrihet” finns en artikel om David Nokes, som under lång tid försökt sprida kunskapen om GcMAF – och möjligen också tjänat en del pengar på produkten.

Men om bara hälften av de egenskaper man tillskriver detta ”undermedel” är riktiga, så är det en fruktansvärd skandal att det inte släpps fram. När David Nokes nu åtalats är det som vanligt inte för att medlet skulle vara verkningslöst eller skadligt (även om sådana påståenden också finns), utan i första hand därför att han ägnar sig åt att försälja ”icke godkända läkemedel”. Likheten med debatten om kolloidalt silver i Sverige är slående!

David Nokes har skrivit ett brev till Hälsofrihet, där han berättar, att 239 läkare har trotsat Big Pharma och använt GcMAF framgångsrikt. Man har behandlat 11 500 patienter, och 1 400 av dem har lämnat uppgifter om sin framgångsrika behandling. Bakom GcMAF står 300 forskare, och det finns 150 referensgranskade vetenskapliga studier. På databasen PubMed finns dessa, och några kan du se direkt på följande länk:

Som vanligt tycks media och myndigheter naivt (eller medvetet?) följa Big Pharmas intentioner att till varje pris undanhålla oss kunskaper om medel som skulle kunna ersätta deras ”mediciner”, vilka utgör en av de viktigaste dödsorsakerna i Västvärlden. Och som vanligt tycks bara ordet cancer vara så laddat, att det blockerar sunt förnuft och logiskt tänkande. Det betyder i klartext att det varje dag dör mängder av människor i cancer – människor som i många fall kunde ha räddats!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?