26. dec, 2018

Peter Götzsche – en farmakologisk fundamentalist?

Professor Peter Götzsche har vetenskapliga meriter som inte kan ifrågasättas. Hans viktigaste insats utgörs möjligen av hans medverkan i bildandet av Cochrane-institutet – ett oberoende nätverk, som arbetar med att ta fram evidensbaserad forskning om läkemedel. Han har avslöjat bluffen med mammografi, och han har i sin bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” i detalj avslöjat det upprörande fusket inom läkemedelsbranschen, där man med berått mot marknadsför läkemedel, även när man vet att de har dödliga biverkningar.

Sannolikt är hans avslöjanden också anledningen till att han nu har bortmanövrerats från sin roll inom nämnda organisation. Hans verksamhet blev möjligen ett alltför allvarligt hot mot läkemedelsbranschens miljardinkomster.

Men vad finns det för fläckar på denna ”sol”?

Jo, enligt min mening är också Peter Götzshe så fast förankrad inom det farmakologiska paradigmet att han inte kan se något annat än ”mediciner” som bot mot sjukdom. I ovan nämnda bok visar han alltså bedrägerierna, när läkemedelsbolag ofta ersätter mediciner, vars patent har gått ut, med nyare varianter – som kan vara både mindre effektiva och ha värre biverkningar. Men han nämner inte ett ord om alternativ till dessa mediciner!

I sin senaste bok, ”Konsten att överleva i en övermedicinerad värld” tar han steget fullt ut och förklarar frankt att ”Alternativet till läkemedel är inga läkemedel”. Av den fortsatta texten framgår sedan vad han konkret menar - nämligen att alla ”alternativa” läkemedel (och behandlingsmetoder) är verkningslösa och/eller skadliga. Det är endast farmakologiska produkter, ”godkända läkemedel”, och skolmedicinens behandlingsmetoder som fungerar, och allt annat är bluff och bedrägeri.

Han reserverar sig sedan något, när han skriver ”det är YTTERST SÄLLAN ett alternativt preparat har någon effekt, om så sker är det enligt min åsikt inte längre alternativt”.

Genom denna logiska eller semantiska kullerbytta ser han alltså till att han alltid har rätt i detta avseende. Om något inte fungerar, så är det enligt honom en ”alternativ metod”, och om något fungerar, så är det ett läkemedel!

Eftersom många ”godkända läkemedel” är uppenbart overksamma och/eller har allvarliga biverkningar (inkl. döden), och många alternativa metoder verkligen räddar livet på svårt sjuka människor, så torde han få svårt att leda i bevis sina definitioner! De empiriska erfarenheterna är överväldigande!

Han kan förstås ha rätt i att alternativa metoder inte generellt är LÖSNINGEN (på alla hälsoproblem), men det är sannerligen inte läkemedelsbolagens patenterade ”mediciner” heller. I så fall skulle de inte förorsaka minst 1/3 av alla dödsfall i Västvärlden (vilket Götzsche själv påpekar som ett faktum). Och när han närmast föraktfullt avfärdar alla alternativa läkemedel och behandlingsmetoder är han helt fel ute. Han är helt enkelt dåligt påläst och tycks inte känna till medicinens historia!

Det har också i omkring hundra år – i vissa fall kanske tusentals år - funnits enkla och effektiva botemedel mot cancer (Se t.ex.  denna länk: http://www.svaradoktorn.se/426070622 )

När Götzshe också föraktfullt avfärdar homeopati – eftersom han inte förstår principen – så har han också i grunden fel. Det kan t.ex. vara intressant att känna till, att när sjukdomen ”kolera” härjade som värst inträffade följande (citat ur Aare Waelands bok ”Sjukdomarnas häxkittel” - gavs först ut på engelska 1934 med titeln ”In the Cauldron of Disease”.)

”De samlade statistiska uppgifterna om resultaten av den ortodoxa behandlingen av kolera i Europa och Amerika visar en dödlighet på över 40 procent, under det att de statistiska uppgifterna om den homeopatiska behandlingen visar en dödlighet på mindre än 9 procent.

Trots denna lysande upprättelse från en framstående medlem av läkarkåren – en upprättelse som lika mycket hedrar upprättaren som den upprättade – angrep den ortodoxa majoriteten av läkarkåren några år därefter de medlemmar av sin egen kår, som använde homeopatiska metoder i sin praktik.

De förelade parlamentet en lag, som gick ut på att stryka dem från medlemsförteckningen, men detta lagförslag tillbakavisades i sista stund i överhuset av lord Ebury, som påvisade att ”procenten av tillfrisknade på de homeopatiska sjukhusen under koleraepidemin i London varit tre gånger så hög som procenten av tillfrisknade på de ortodoxa sjukhusen”.

När det gäller ”healing”, som Götzsche lika föraktfullt avvisar som totalt ovetenskapligt, så kan det vara intressant påminna om, att det man under mer än tre år vid Karolinska Universitetssjukhuset genomförde strikt vetenskaplig forskning på healing - och kunde redovisa sensationellt positiva resultat på både djur och människor. Detta var så chockerande för dem att de avlägsnade flera hyllmeter med dokument från försöken – och sedan förnekar att de någonsin genomfört dessa studier!

På följande länk redovisar healern Channie West hela historien:

I övrigt skriver Götzsche också i sin bok: "Det finns inga riktiga belägg för att tandfyllningar med amalgam orsakar hälsoproblem, eller att vissa människor lider av överkänslighet mot en mängd kemikalier"...

Detta är så långt ifrån verkligheten att det knappt är värt att kommentera!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?