19. sep, 2018

Den ekonomiska makten tar över tidigare oberoende forskning

Peter Götzsche oskadliggjord?

Den 18 november 2017 skrev jag på min hemsida artikeln ”Det gigantiska bedrägeriet” (se direktlänk nedan). Där försökte jag påvisa hur man manipulerar och feltolkar cancerstatistik för att få oss att tro att alla miljarder vi satsar på cancerforskning verkligen givit enastående resultat.

Med hjälp av officiell statistik (via Socialstyrelsen) visar jag att detta inte särskilt väl stämmer med verkligheten. Sanningen är, att cancer blivit en mångmiljardindustri, som tjänar sina miljarder på cancersjuka via den skolmedicinska behandlingen av dem - och att forskningsframgångarna är begränsade - trots oerhörda insatser.

Om man kunde sprida kunskapen om att det går att förebygga och bota cancer med enkla medel – vilket faktiskt varit möjligt sedan hundra år eller mer - så skulle det självklart innebära oerhörda ekonomiska förluster för den farmakologiska industrin (och motsvarande vinster för samhället). Detta gäller för övrigt också andra allvarliga sjukdomar, vilka liksom cancer i hög grad har metabola orsaker (beror på vad vi äter och dricker och andra miljöaspekter). Rekommenderar starkt Lars Berns senaste bok ”Den metabola pandemin”!

Av ovan sagda inses, att det hos ledningarna i nämnda företag naturligtvis inte finns någon motivation för att verkligen hitta något botemedel mot våra ”folksjukdomar”, t.ex. cancer, (medan säkert enskilda medarbetare har en sådan målsättning).

Generellt anses ”godkända läkemedel” i Västvärlden vara åtminstone den tredje dödsorsaken - efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. (Där avancerar nu också demenssjukdomar och är i England och Wales redan främsta dödsorsaken).

Läkemedlens bidrag till statistiken är sannolikt också underskattad, eftersom dödsorsaken nog ofta anges vara den sjukdom patienten lidit av – även om den konkret varit den medicin – eller de mediciner - som ordinerats mot sjukdomen.

Den forskning som publiceras i medicinska tidskrifter är ofta rena partsinlagor från läkemedelsföretag – där inte sällan köpta professorer står som författare, fast texterna skrivits av läkemedelsbolagens egna skribenter.

Helt oberoende forskning finns inte i så stor omfattning som man skulle önska. Det handlar, som sagt, om närmast obegripliga mängder pengar, som tycks kunna få moral och etik att försvinna spårlöst.

Det finns emellertid en institution, som har högt anseende och förefaller att verkligen anstränga sig för att objektivt granska och värdera vetenskapliga studier på det medicinska området. Det är Cochrane, som sägs vara “a global independent network of researchers, professionals, patients, carers and people interested in health” (Ett globalt oberoende nätverk av forskare, professionella, patienter, vårdgivare och människor intresserade av hälsa).

En framstående företrädare för denna organisation är professor Peter C Götzsche, som också under lång tid varit ledare för ”Nordic Cochrane Center” i Danmark. Han har också i sin bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” verkligen avslöjat läkemedelsindustrin som en formlig Maffia, vilken inte skyr några medel för att tjäna pengar.

Människoliv offras bokstavligen för inkomsternas skull, och årliga miljardskadestånd är bara kalkylerade omkostnader i verksamheten.

Företaget Mercks smärtstillande tablett Vioxx  är bara ett exempel, som beräknas ha åstadkommit kanske 120 000 patienters död i hjärtinfarkt. Och företaget kände till biverkningarna under fyra år, men fortsatte oförfärat marknadsföring och försäljning av preparatet, innan det slutligen drogs in, efter FDA:s ingripande.

Man kunde misstänka att den kriminella läkemedelsindustrin (enligt Götzsche) skulle göra allt för att avlägsna honom från den viktiga post han innehaft. Och nu har det hänt! Det uppges, att Bill Gates ”donerat” 1,15 miljoner dollar till Cochrane – och att Götsche följdriktigt tvingats bort från institutionen!

I ”Health Impact News” beskriver man det hela på följande sätt:

Gates Foundation Buys Cochrane Integrity for $1.15 Million: The Death of Scientific Integrity”.

(Gates stiftelse köper Cochranes oberoende för 1,15 miljoner dollar: Döden för vetenskapligt oberoende). Se länk nedan:

Och här är länken till min originalartikel från 2017

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?