1. aug, 2018

Be om ursäkt Engellau!

Patrik Engellaus blogg ”Det goda samhället” sägs ha som målsättning att ”skapa samtidens självförståelse”.

För ett ögonblick trodde jag på det! Men efter att ha läst ett antal inlägg på bloggen – och märkt vilka som refuseras - börjar jag inse, att den inte för ett ögonblick kommer att öka samtidens självförståelse!

Mitt intryck är just nu, att Engellau har skapat ett forum för sin egen ohejdade pratsamhet – och att hans blogg i inte oväsentlig grad tvärt om bidrar till att konservera okunskap och missuppfattningar om några av dagens samhällsproblem. Han skaffar sig billiga poäng genom att påpeka vissa självklarheter – men väjer för de verkliga problemen, och tycks inte ha någon egentlig strategi för att lösa dessa.

Samma sätt som ”missnöjespartier” och partier i oppositionsställning tillåter sig. Det är lätt att påvisa fel och brister i ett politiskt system, om man inte själv behöver ta ansvar för att åtgärda bristerna!

Det är i Sverige (hittills) i princip tillåtet att ge uttryck för fördomar, okunnighet och missförstånd, och att sprida falsk information i avsikt att stödja egna ekonomiska och/eller emotionella intressen via personliga bloggar eller på annat sätt. Åtminstone tycks detta gälla, så länge budskapet inte uppenbart strider mot någon specifik lag – eller hotar stora ekonomiska intressen.

Det senare tycks gälla t.ex. på det medicinska området. Man får sälja naturpreparat – vitaminer, mineraler och örter – om man bara inte påstår att de kan bota sjukdomstillstånd. Detta även om man vet (och kan vetenskaplig visa) att de gör just det! Anledningen är uppenbarligen, att dessa produkter hotar Big Pharmas gigantiska vinster via "godkända läkemedel"!

Trots ovanstående reflektioner måste det ändå finnas vissa moraliska gränser för vilka uppgifter man tillåter sig sprida!

När Patrik Engellau på sin blogg i ett inlägg (31/7 2018) spekulerar fritt bl.a. om psykisk ohälsa - oich om psykologernas krav på mer resurser,  så anser jag att en sådan gräns passerats..

Hans text finns här:

https://detgodasamhallet.com/2018/07/31/psykisk-ohalsa/#more-12865

Naturligtvis har han en poäng där, att psykologerna vill ”se om sitt hus” - men när man vet att många svårt lidande patienter i vården inte inom rimlig tid ens får chansen att få ett enda samtal med en psykolog - så faller hans resonemang platt till marken! Och när man ser antalet självmord öka – och förekomma i allt lägre åldrar – borde man kanske förstå att detta faktiskt är allvar!

När Engellau sedan avslutar med att psykisk sjukdom beror på att människor ”inte fått lära sig att se livet och sig själv i ögonen”, så uttrycker han sig på ett sätt som tyder på en skrämmande brist på empati – och brist på kunskap! Det borde närmast vara åtalbart! 

Den som antyder orsakssamband på detta amatörmässigt förenklade sätt kan inte ha upplevt psykisk sjukdom på nära håll - och vara djupt okunnig om den faktiska situationen i svensk sjukvård! Det är ett hån mot alla psykiskt sjuka och deras anhöriga. 

Psykisk sjukdom är en fasansfull verklighet för många och innebär ofta ett oerhört lidande! Och det finns klart definierbara orsaker - som inte innefattar nämnda och mycket märkliga påstående om orsakssamband. Detta är verkligen inget att raljera om på det sätt Engellau gör! En ursäkt vore på sin plats!

Man kan förstås i olika avseenden diskutera orsakerna till psykisk ohälsa. Och där finns det en del fakta som Engellau borde ha undersökt, innan han ger sig in på detta ämne! Några sådana är bl.a. att den psykiska hälsan försämrats DRASTISKT de senaste decennierna – och inte bara diagnoserna, utan det faktiska psykiska lidandet.

Inom medicinen försöker man ju som bekant förklara t.ex. den dramatiskt ökade frekvensen av cancer, diabetes, Alzheimers, Parkinson mm – med genetiska orsaker. Fullständigt vansinnigt! Vårt genom är detsamma i dag som det var innan cancer, diabetes och övriga kroniska sjukdomar formligen exploderade!

Något liknande hör man ibland betr. Psykisk sjukdom. Lika fel där!

Vad som har förändrats parallellt med ökningen av nämnda sjukdomar – både fysiska och psykiska - är däremot livsstil, kostvanor och miljöförstörelse. Vi äter t.ex. i dag mångdubbelt mer socker än för ett halvsekel sedan, och vår miljö är fylld av ”gifter” (färgämnen, konserveringsmedel, konsistensgivare, smakförstärkare mm i maten – och diverse andra kemiska produkter som används t.ex. i det moderna jordbruket och vid den industriella framställningen av livsmedel).

Där har vi den huvudsakliga förklaringen! Livsmedelsverkets, läkarnas och dietisternas råd om ”fettsnål” (d.v.s. kolhydratrik) kost har också i sig resulterat i en formlig epidemi av fetma, diabetes och övriga kroniska sjukdomar!

Sedan tillkommer bl.a. kvicksilverförgiftning (via amalgamfyllningar och vacciner) och den strålning vi numera alla är utsatta för via mobiler, läsplattor och allehanda trådlösa nätverk!

Introducerandet av 5 G kommer att innebära en påfrestning för vår hälsa av aldrig tidigare skådat slag – både fysiskt och psykiskt. Och det har vi vetat länge, men det är så stora ekonomiska intressen involverade att vi offrar det uppväxande släktets liv och hälsa för de kortsiktiga vinsternas skull! Det vore något för ”Det goda samhället” att ta upp!

Att sedan arbetsmiljö och stress i olika andra avseenden också påverkar på andra sätt är en sak för sig.

När det gäller den psykiska ohälsan spelar också de nämnda faktorerna bakom fysisk ohälsa in. Man glömmer gärna, att hjärnan också bokstavligen är en del av kroppen – och därför också påverkas av allt man får i sig via mat, dryck och luften man andas.

Vad som i hög grad tillkommer, är sedan MEDICINER och VACCINER!

Läsa gärna på följande länk:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5377200/posting/mediciner-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

Det går numera heller inte att förneka, att ”magen” och vår bakterieflora i tarmen är ett av kroppens viktigaste organ – inte minst för hjärnans hälsa. Och faktiskt är hjärnas tillstånd viktig för den psykiska hälsan (om någon skulle tro annat)!

Depression, sömnlöshet och förvirring hos äldre är t.ex. i mycket hög grad förorsakade av överförskrivning av läkemedel. När man drar ner på poster i deras medicinlistor resulterar detta nästan alltid i ett förbättrat hälsotillstånd! Ofta DRAMATISKA förbättringar!

Vansinnesdåd (typ skolskjutningar) och självmord verkar för övrigt också ofta ha samband med förskrivning av psykofarmaka – ofta fruktlösa försök att göra sig fri från ett beroende av sådana.

Det förefaller som om Engellau vid något tillfälle botats från sjukdom via en intervention från skolmedicinen. Detta tycks han sedan ta som ”bevis” på att skolmedicinen generellt är den korrekta och effektiva metoden. Med detta sätt att öka ”samtidens självförståelse” har man definitivt avlägsnat sig från vetenskaplig metod. Resultatet blir förstås därefter!

För övrigt är det förstås så - vilket möjligen Engellau kan hålla med om - att det inte hjälper att utbilda halva vår befolkning till läkare, halva till brandsoldater etc.

Om man inte kommer åt ANLEDNINGEN till sjukdom och bränder, så slutar det ändå i kaos. Dit är vi sedan länge på väg, när det gäller sjukvården! I sommar har det blivit uppenbart även när det gäller brandförsvaret!

Kommentarer

02.08.2018 13:14

Ragnar Rak

Vad engelau säger stämmer! Ända tills han försöker ge svensken ett råd: Ta inga psykmediciner utan försök själv hitta en annan utväg. Ett i grunden bra råd, utom i hopplösa fall.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?