5. apr, 2018

Nytt brev till professor Larhammar

För att vara extra tydlig i min kommunikation med professor Larhammar kommer här ytterligare ett "öppet brev" till honom.

Hej igen professorn!

Du har ju i många olika sammanhang ägnat dig åt att generellt förkasta alla de behandlingsmetoder du väljer att kalla ”alternativa” – samt att förtala och förfölja dem som använder sådana. Du har utdelat skampriset ”Årets förvillare” till dem som haft annan uppfattning än du själv i det ämnet – och ”Årets folkbildare” till några av dem som troget anpassat sig till din uppfattning. Ständigt har du också ropat efter ”vetenskaplig evidens” – och bortsett från alla mänskliga erfarenheter som inte finns redovisade i vetenskapliga studier – samt också förkastat sådana där studier finns (om de inte bekräftat din uppfattning).

Min uppfattning är, att vetenskapsmän och vetenskapliga institutioner bör ägna sig åt att bekämpa vidskepliga missuppfattningar – och i stället arbeta för att sprida genuin kunskap. Detta sker förstås också. Men ofta förhindras den verksamheten av ekonomiska överväganden, prestige, personliga lojaliteter och pinsamt hänsynstagande till uppfattningar hos en i sakfrågan okunnig allmänhet (inkl. politiker och andra beslutsfattare).

Som företrädare för ”vetenskapen” och blivande preses för Kungliga Vetenskapsakademin borde du i detta fall naturligtvis entydigt ställa dig på den vetenskapliga evidensens sida och fördöma KI:s agerande! Det skulle hedra dig, om du gjorde det! Men kanske avser du i stället att verka för att KI får utmärkelsen ”Årets folkbildare” för att ha ”förhindrat fortsatt forskning om healing” – och kanske vill du utse Channie West till ”Årets förvillare” (fast det blir ju i så fall retroaktivt, för det är ju några år sedan nu).

För säkerhets skull kommer här länken till den artikel jag syftar på (som läsare här kan se i sin helhet här nedan):

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?