11. jan, 2018

Öppet brev till Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström

Efter att ha skrivit direkt till Cancerfonden har jag fått ett nonsenssvar av en av dess företrädare på ”Infostödlinjen”. Därför vänder jag mig nu direkt till den jag förutsätter är Cancerfondens främsta företrädare – och hoppas att jag inom kort får konkreta och tydliga svar på mina frågor.

Nyligen iscensattes det jag betraktar som ett stort bedrägeri igen - Cancergalan! Jag mår fysiskt illa av spektaklet, och det är förfärligt att man på detta sätt tillåts utnyttja godtrogna och okunniga människors generositet och offervilja – till något som inte bidrar det minsta till att ”lösa cancerns gåta”, utan mer till att bibehålla okunskap och felaktiga myter om sjukdomen! Oerhört pinsamt och tragiskt!

Professor Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) visade redan på 1920-talet att cancerceller har en avvikande metabolism, jämfört med friska celler. Därför är cancerceller extremt beroende av socker (glukos), och det första man bör göra, om man drabbas av cancer, är att så långt möjligt utesluta kolhydrater i sin kost (socker och stärkelse). Den amerikanske forskaren Thomas Seyfried har fortsatt forska i Warburgs fotspår – och bekräftat dennes slutsatser. Seyfried presenterar dessa i sin bok ”Cancer as a metabolic Disease". Det är en diger lunta på över 400 sidor faktaspäckad text med hundratals vetenskapliga referenser, men man kan slippa undan enklare, genom att gå in på min hemsida och leta reda på rubriken "Litteratur". Länk här: http://www.svaradoktorn.se/425408168

Där har jag översatt fyra artiklar av läkaren Georgia Ede, som har gjort en mer populärvetenskaplig sammanfattning av boken. Man kan också få det viktigaste i ett kort sammandrag här direkt:

Alltså: Om man avlägsnar cellkärnan från en cancercell, och ersätter den med kärnan från en frisk cell - så förblir den ändå en cancercell. Och det motsatta: Om man tar kärnan från en frisk cell och ersätter den med kärnan från en cancercell, så förblir cellen ändå en frisk cell!

Vad betyder det? Jo, att den egenskap som definierar en cancercell inte finns i cellkärnan (och dess DNA). I stället är det cytoplasman och de där befintliga "energimodulerna", mitokondrierna, som är det viktiga. Således har det mesta av cancerforskningen i många år sökt efter "cancerns gåta" på helt fel ställe - i cancercellernas gener! Miljard efter miljard har de senaste decennierna satsats på det ”genetiska spåret” – och Cancergalan har säkert bidragit med åtskilliga miljoner. Det spåret är särskilt anmärkningsvärt, eftersom de gener människan föds med i dag är exakt desamma som de varit de senaste hundra åren (sannolikt tusen åren eller mer) – d.v.s. sedan långt innan frekvensen av cancer formligen exploderade! Våra gener är nästan den enda variabel som varit konstant under alla år! Däremot har som bekant vår miljö, vår livsstil – och inte minst vår kost – förändrats oerhört drastiskt det senaste halvseklet. Hur logiskt är det då att söka förklaringen till den ökade frekvensen av cancer i våra gener – och i stort sett negligera miljön - framför allt kosten?

Dessutom har den ”nya” vetenskapliga disciplinen epigenetik dramatiskt förändrat vårt sätt att se på gener. De gener vi föds med har inte alls de ”deterministiska” effekter vi tidigare trott. Tvärt om vet vi nu, att miljöaspekter i hög grad kan förändra våra ursprungliga geners sätt att konkret manifestera sig. Till de allra viktigaste miljöaspekterna torde vår kost höra! Därför vore det rimligt att man fokuserade på kostens betydelse mer än den genetiska orsaksfaktorn – som torde vara närmast marginell, när det gäller cancer.

Av den anledningen är det närmast chockerande, när man ser vilka kostråd Cancerfonden (Cancergalans organisatör) utfärdat, och man tvingas inse, att denna fond inte är särskilt intresserad av att bota cancer (alternativt är totalt okunnig om cancer). Du borde självklart känna till Cancerfondens kostråd. Men ifall du trots allt inte gör det, så kan du läsa om dem här (och mina kommentarer till dem): http://www.svaradoktorn.se/427029039/4044213/posting/cancerfonden-ger-katastrofala-kostr%C3%A5d

Den information Cancerfonden försöker förmedla tycks vara, att sjukdomen cancer är på väg att ”besegras”, att frekvensen minskar, och att dödligheten i cancer också minskar. I själva verket är det så (enligt Socialstyrelsens officiella statistik) att antalet cancerdiagnoser per år stadigt har ökat hela tiden sedan 1958, då statistiken började föras – och i en allt brantare kurva på senare tid! Även antalet döda i cancer har hela tiden ökat – om än inte i lika hög grad.  Efter 2014 har dock faktiskt en utplaning av kurvan skett. Detta kan möjligen bero på att kunskapen om kostens betydelse har spridits av LCHF-rörelsen och andra medvetna grupper, vilket har gjort att Livsmedelsverkets råd om fettsnål (och kolhydratrik) kost inte längre tas på allvar av dem som satt sig in i detta. Lyckligtvis tycks också denna medvetenhet öka – och får alltmer stöd av modern forskning. Det vore en ironisk tragedi, om denna hittills blygsamma dämpning av det stigande antalet dödsfall i cancer skulle tolkas som ett utfall av Cancerfondens och andra okunniga aktörers verksamhet!

Jag är medveten om, att läkare och hela forskarsamhället (i rätt hög grad styrt av läkemedelsindustrin) har ett stort ansvar i detta. Men när Cancerfonden t.ex. via Cancergalan – med TV-mediets stora genomslagskraft och med hjälp av en mängd ”kändisar” – torgför uppenbara osanningar, så har du/ni ett oerhört stort ansvar för detta! Och den summa pengar ni förvaltar skulle definitivt kunna användas på ett betydligt mer fruktsamt sätt!

Jag vill nu alltså veta:

Hur många projekt stöder ni, där man försöker utröna kostens betydelse för cancer?

Hur många projekt med genetisk inriktning stöder ni?

Avfärdar ni Nobelpristagaren Otto Warburgs slutsatser om cancerns natur – liksom de rön om detta hans moderne efterföljare presenterar i ovan nämnda publikation?

Och en sista fråga: Vidhåller ni att era kostråd till cancersjuka är adekvata?

Jag publicerar detta brev på min hemsida – och kommer givetvis att också lämna rum för dina eventuella svar och kommentarer där.

Sven Erik Nordin

PS Om du till äventyrs skulle misstänka, att detta är ett sätt att försöka få fler besökare på min hemsida, så kan jag berätta att den är en ren förlustaffär för mig. Jag säljer inget, och jag har inte ett enda öre i ersättning från någon för det jag skriver på hemsidan. Mitt enda syfte är att efter bästa förmåga försöka sprida kunskap om det gigantiska bedrägeri som pågår på det medicinska området - inte minst när det  gäller just cancer.

DS

Kommentarer

16.01.2018 16:29

Ann Lind

Mycket bra skrivet👍

15.01.2018 11:10

Marit Lundström

Mycket bra!

15.01.2018 20:59

SE

Tack!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?