11. jan, 2018

Svar från Cancerfonden

Hej Sven Erik!

Tack för ditt mejl angående stöd till forskningen.

För oss är alla behandlingar som ännu inte har blivit säkert vetenskapligt bevisade ha god effekt och säkerhetstestade alternativ till den vedertagna behandlingen. Bedriver man forskning som har potential att leda kunskapen om cancer framåt kan man söka anslag hos oss. Idegransextrakt som tidigare bara användes av antroposoferna är idag, efter studier, en vedertagen behandling vid till exempel bröstcancer.

Med vänlig hälsning
Cancerfondens informations- och
stödlinje

Helena Torsler Andersson
Leg sjuksköterska

Mitt svar på detta "svar": 

Jag har stor respekt för sjuksköterskor, som ofta har större kompetens än sina överordnade, läkarna, när det gäller det konkreta omhändertagandet av patienter. De tycks ofta också vara mindre benägna än dessa att slaviskt följa de riktlinjer som i hög grad härrör från läkemedelsindustrin – för att i stället ta hänsyn till den kliniska verkligheten och konkret se till patienternas bästa.

Men när det gäller en organisation (ett företag) som Cancerfonden, med en chef som tjänar 1 190 000 kronor om året, så borde man ha kunnat skaka fram någon med en större, övergripande vetenskaplig kompetens, för att besvara mitt brev. Det var ju också allvarliga anklagelser jag riktade mot företaget – nämligen att man med sin verksamhet bidrar till att konservera den i allt väsentligt felaktiga bilden av sjukdomen cancer, vilket självklart bidrar till att FÖRHINDRA att man någonsin ”löser cancerns gåta”, som man ju påstår vara företagets målsättning.

Dessutom hänvisade jag till Cancerfondens kostråd, som är den nästan optimala metoden för att ge cancer möjligheter att utvecklas och spridas! Du ger ingen kommentar till detta!

Jag känner ett visst medlidande för dig, eftersom du fått en hopplös uppgift – att försvara något som inte går att försvara (med logiska argument). Men eftersom detta berör något så oerhört viktigt – och något som bokstavligen gäller liv eller död för många tusen människor - så måste jag vara ärlig. Om du verkligen läste åtminstone första delen av mitt brev, så bör du inte heller vara omedveten om att jag faktiskt också har egna och väldigt konkreta erfarenheter av cancer (kanske har du det också; det vet jag ju inte). Jag har dessutom sett hur flera i min närmaste omgivning lyckats bli fria från livshotande cancer – GENOM ATT ABSOLUT INTE FÖLJA CANCERFONDENS KOSTRÅD!

När du i svaret bifogar mitt brev, så har du tagit bort det allra viktigaste! Om det var medvetet, så är det MYCKET ALLVARLIGT! Kanske vill du undanhålla ev. andra läsare just den delen – och/eller ge sken av att du inte läst den och därför inte kan besvara mina frågor där.

Nu bifogar jag den del du ”censurerat bort” – och vill än en gång ha svar på vad Cancerfondens uppfattning är om den texten, vilken huvudsakligen är en extremt kort sammanfattning av det allra viktigaste i boken ”Cancer as a Metabolic Disease” av den amerikanske läkaren och forskaren Thomas Seyfried:

”Om man avlägsnar cellkärnan från en cancercell, och ersätter den med kärnan från en frisk cell - så förblir den ändå en cancercell. Och det motsatta: Om man tar kärnan från en frisk cell och ersätter den med kärnan från en cancercell, så förblir cellen ändå en frisk cell! Vad betyder det? Jo, att den egenskap som definierar en cancercell inte finns i cellkärnan (och dess DNA). I stället är det cytoplasman och de där befintliga "energimodulerna", mitokondrierna, som är det viktiga. Således har det mesta av cancerforskningen i många år sökt efter "cancerns gåta" på helt fel ställe - i cancercellernas gener! Miljard efter miljard har de senaste decennierna satsats på det ”genetiska spåret” – och Cancergalan har säkert bidragit med åtskilliga miljoner. Det spåret är särskilt anmärkningsvärt, eftersom de gener människan föds med i dag är exakt desamma som de varit de senaste hundra åren (sannolikt tusen åren eller mer) – d.v.s. sedan långt innan frekvensen av cancer formligen exploderade! Våra gener är nästan den enda variabel som varit konstant under alla år! Däremot har som bekant vår miljö, vår livsstil – och inte minst vår kost – förändrats oerhört drastiskt det senaste halvseklet. Hur logiskt är det då att söka förklaringen till den ökade frekvensen av cancer i våra gener – och i stort sett negligera miljön - framför allt kosten?

Om man sedan t.ex. tittar på de kostråd som Cancerfonden (Cancergalans organisatör) utfärdat, så inser man att denna fond inte är särskilt intresserad av att bota cancer (alternativt är totalt okunnig om cancer). Läs om kostråden här:http://www.svaradoktorn.se/427029039/4044213/posting/cancerfonden-ger-katastrofala-kostr%C3%A5d

Så långt alltså den del av mitt brev som du har negligerat.

Att sedan hänvisa till ett enda exempel (idegransextrakt), där man kunnat bekräfta sekelgamla kunskaper är i detta sammanhang direkt pinsamt. Nu kommer ju också hela tiden nya vetenskapliga studier, som bekräftar olika andra ”naturliga” preparats verkan mot cancer (D-vitamin, Omega-3, ingefära, kolloidalt silver, mm, mm). Kanske bör du söka ett nytt jobb, innan Cancerfondens kontraproduktiva verksamhet blir alltför uppenbar och får avslutas – och du därmed blir arbetslös?

När du skriver: "Bedriver man forskning som har potential att leda kunskapen om cancer framåt kan man söka anslag hos oss" - så är det närmast ett hån. Du vet säkert lika bra som jag, att om denna forskning inte håller sig inom "skolmedicinens" ramar, så är chansen att få något anslag från Cancerfonden närmast obefintlig! Eller kan du ge något exempel på att detta skett? Jag har ju inte heller på minsta sätt påstått att jag skulle vara intresserad av något anslag, om det är det du vill antyda!

Jag tänker publicera detta på min hemsida – och jag antar att ditt svar inte är någon hemlighet mellan dig och mig, utan att du står för vad du skrivit, och att ditt svar måste betraktas som ett uttryck för Cancerfondens officiella inställning.

Om du vill korrigera ditt svar, eller komplettera det, så lovar jag att också publicera den texten på hemsidan…

Hälsn.

Sven Erik Nordin

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?