2. jan, 2018

På Larhammars egen begäran

Om någon trodde att följande är ett sätt för mig att framställa professor Larhammar i ofördelaktig dager, så kan jag bara tala om, att följande kommunikation publiceras på hans egen begäran – vilket också framgår här nedan:

SVEN ERIK:

 Hej Dan!

Hade litet att göra i går (det finns fler än du som har det), så därför lyckades jag glömma att skicka mina kommentarer till ditt "svar" om kolloidalt silver. Kanske har du ändå kollat min hemsida och läst det. Annars har du direktlänken här: 

Jag måste erkänna, att jag tycker litet synd om dig, eftersom du har trasslat in dig så i dina teoretiska funderingar att du verkar ha missat den konkreta verkligheten. Men jag tycker ännu mer synd om alla dem som via din retorik och ditt agerande i olika sammanhang skräms från att använda ett av de väldigt få preparat i den medicinska världen som faktiskt är både effektivt och riskfritt! Tyvärr gäller ju detta också läkare och annan personal inom sjukvården.

Jag skulle önska att du rakryggat kunde ställa dig upp och helt enkelt förklara att du haft helt fel, när det gäller detta med kolloidalt silver! Det skulle hedra dig. Men jag misstänker förstås att detta aldrig kommer att ske. Som jag tidigare berättat, så är kognitiv dissonans en stark kraft, som kan få vem som helst att tillgripa de psykologiska försvarsmekanismer som står till buds för att lindra sin ångest - i ditt fall "förnekande" (av fakta som inte överensstämmer med din etablerade uppfattning).

Du tror förstås efter mitt skrivande att jag vill dig illa. Det är precis tvärt om. Jag vill hindra dig från att "göra bort dig" ytterligare - och jag önskar dig också en god fortsättning på det alldeles nya året!

/Sven Erik

DAN:

Sven Erik;

Till din blogg:

Det vore klädsamt om du kunde erkänna att du övertolkat det jag sagt och att du tillskrivit mig påståenden som jag aldrig framfört.

/Dan

SVEN ERIK:

Men snälla du - har du inte själv lyssnat på vad du faktiskt sade i det TV-program som blev anledning till mitt agerande i denna fråga? Eller vad är det annars för oriktiga påståenden jag tillskrivit dig? Nu får du faktiskt precisera dig!

/Sven Erik

DAN:

Nej Sven Erik, det du som behöver förklara dig eftersom du medvetet missförstår det jag sagt och skrivit, du har flera gånger motsagt dig själv och du verkar ointresserad av både farmakokinetik och farmakodynamik:

1) Varför tillskriver du mig påståenden som jag inte gjort?

2) Vilka evidens från vetenskapliga studier har du att peroralt intag av kolloidalt silver har gynnsamma effekter? I så fall gynnsamma mot vad?

Utgångspunkten i farmakologiforskning är att det är den som påstår att något har effekt måste kunna bevisa det. Om du vill hävda att peroralt intag av kolloidalt silver har de effekter du tillskriver det så behöver du presentera evidens från vetenskapliga studier med relevanta kontroller.

Ditt språkbruk, dina anklagelser och dina insinuationer är fjärran från en vetenskaplig diskussion om vad som fungerar och i så fall hur.

/Dan

SVEN ERIK:

OK Försök inte imponera med farmakologiska facktermer! Ägna dig åt sakfrågan i stället!

Och svara på mina frågor!

Dels vill jag ha svar på den fråga du sade dig besvara i din långa tirad jag har publicerat på hemsidan. Du svarade inte på den! Du har inte kunnat tala om för mig hur det kan komma sig att det medel du anser farligt att förtära inte kunnat åstadkomma ett enda fall av skada - trots miljoner användare!

Nu ber jag dig också precisera vilka påståenden jag felaktigt tillskrivit dig!

Om man på ett personligt plan blir anklagad för att ha tillskrivit någon annan påståenden som denne inte gjort, så anser jag nog att svaret på min sista fråga har företräde! Exakt vilka påståenden har jag "tillskrivit" dig? Om jag inte får veta det, så kan jag ju omöjligt försvara mig mot den anklagelsen - vilket väl är din avsikt!

Intressant kan också vara att få veta i vilka avseenden jag "flera gånger motsagt mig själv"?

Det är självklart så, som du säger, att "den som påstår att något har effekt måste kunna bevisa det" - men anser du inte att det motsatta gäller - att den som talar om att något är farligt behöver förete bevis för det, och att det inte går bra att varna för farlighet UTAN ATT MAN BEHÖVER REDOVISA HÅLLBARA SKÄL? Det förefaller mig vara en märklig inställning.

Jag måste också påpeka, att jag inte i första hand har diskuteras kolloidalt silvers förmåga att t.ex. bota infektioner. Det jag från början reagerade på var dina påståenden om medlets farlighet i olika avseenden. Håll dig gärna till ämnet alltså!

/Sven Erik

SVEN ERIK:

Bara en stillsam undran: Vill du att även vår "korrespondens" i dag skall publiceras på min hemsida?

/Sven Erik

DAN:

Ja

SVEN ERIK

OK.

När jag jobbade inom ungdomsvården sökte en bekant tjänsten som chef på en av institutionerna. Han fick ett telegram från en annan kollega. Det löd: ”Jag beundrar ditt mod - men inte ditt omdöme”...

Undrar varför jag kom att tänka på det nu?

/Sven Erik

DAN:

Jag sparar alla dina anklagelser och insinuationer för att diarieföra dem.

/Dan

SVEN ERIK:

OK... Och jag sparar dina - inkl. videon från finsk TV...

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?