11. okt, 2017

VoF - en cancertumör i samhällskroppen?

Det finns i Sverige en klubb för inbördes beundran, som kallar sig VoF (Vetenskap och Folkbildning). Där säger man sig företräda ”sann vetenskap” och anser sig ha tolkningsföreträde i alla sammanhang. Man ägnar också mycket tid åt att förtala och håna dem som har andra åsikter än de själva. Sålunda utnämner man varje år en ”Årets förvillare” – och ger utmärkelsen till någon som man anser har ägnat sig åt ”ovetenskaplig” verksamhet. Läkaren Annika Dahlqvist drabbades för några år sedan av deras mobbing. Det pinsamma är, att denna märkliga förening inte tycks ha en aning om vad verklig kunskap eller sanningssökande vetenskap är. Man lägger inte heller ner någon möda på faktakontroll, innan man fördömer och smutskastar oliktänkande. Så visade det sig t.ex. att Annika Dahlqvist i allt väsentligt hade rätt i sina kostråd – vilket också Socialstyrelsen efter lång tids utredning tvingades konstatera. Men att VoF skulle be om ursäkt för att ha haft helt fel är naturligtvis inte att tänka på. De är så självgoda, att de tydligen anser att de per definition alltid har rätt. Det är rätt därför att VoF säger så! En mycket märklig inställning hos några som säger sig företräda vetenskap.

VoF kan närmast beskrivas som en cancertumör i samhällskroppen – med metastaser i Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, i läkarkåren, forskarsamhället och i media. Dess cancerceller har lyckats infiltrera nämnda instanser – med förödande resultat. Det har inneburit bl.a. att människor fortfarande hindras från att använda det fantastiska medlet kolloidalt silver, som är verksamt mot nästan alla bakterier, virus och andra sjukdomsalstrande mikrober. KS påskyndar sårläkning, förhindrar och botar infektioner - och intag via munnen av en dl kan på ett enkelt sätt förhindra t.ex. vinterkräksjuka att bryta ut.

Tyvärr hotar kolloidalt silver genom sina effekter de stora läkemedelsbolagens patenterade produkter (t.ex. antibiotika), varför dessa naturligtvis till varje pris vill undvika att kunskapen om medlet sprids. Riktigt förfärligt är, att USA:s myndighet FDA (Food and Drug Administration) tycks gå i läkemedelsbolagens ledband och därför bannlyser och förbjuder alla naturliga botemedel mot sjukdomar – inkl. kolloidalt silver. Därför dör varje år många tusen barn i Afrika t.ex. i Malaria – vilket skulle kunna förhindras med KS. I Ghana trotsar man förbudet och använder rutinmässigt KS just för att bota Malaria.

Den hotande epidemin av Ebola i Västafrika kunde ha stoppats snabbt med KS – men USA och FDA skyddade sina ekonomiska intressen och stoppade en redan påbörjad fartygstransport med KS. I dag har flera afrikanska stater trotsat förbudet från USA och börjat behandla Ebola med KS – mycket framgångsrikt. Men dessförinnan hann många dö i Ebola.

Den som vill läsa vad tidningen ”Standard Timed Press” i Sierra Leone skriver om KS, kan ta del av denna länk:

På hemmaplan har nu VoF agerat igen, och förmått SVT i programmet ”Medierna” att gravt bryta mot sitt avtal med staten genom att gå utanför sina ramar och förmå tidningen ”Illustrerad Vetenskap” att avbryta Ionsilvers annonsering för kolloidalt silver och andra produkter. Annonsen är fullkomligt laglig och korrekt och ger ingen felaktig information (till skillnad mot många andra annonser). Anledningen till den häpnadsväckande aktionen tycks vara, att man inom VoF är totalt okunniga om vad kolloidalt silver är och hur det fungerar. Medlet har använts i mer än hundra år – utan allvarliga skadeverkningar varken för människa eller miljö. Fram till 1947 fanns det ett avsevärt antal silverbaserade produkter inregistrerade i FASS – som användes dagligen inom sjukvården mot bakterier, virus, svamp, amöbor och andra sjukdomsalstrande mikrober. Men sedan kom moderna antibiotika (som dock bara biter på bakterier). Dessa produkter kunde däremot patenteras och inbringa miljardinkomster för tillverkarna…

I programmet ”Medierna” hör man en journalist säga följande: ”Kolloidalt silver är en produkt omgärdad av osanningar och ovetenskapliga påståenden – och som kan vara skadlig”.

Att produkten är ”omgärdad av osanningar och ovetenskapliga påståenden” är fullkomligt korrekt – men inte på det sätt VoF menar. Att KS ”kan vara skadligt” är däremot helt taget ur luften och osant.

Kolloidalt silver har under flera år utsatts för ett sanslöst drev av totalt historielösa och okunniga kritiker, som inte tycks ha minsta aning om vad kolloidalt silver är. Tyvärr har både Livsmedelsverket och Läkemedelsverket fallit in i kören och utan minsta vetenskapliga stöd förklarat KS både overksamt och farligt (hur man nu får den logiken att gå ihop!). De tjänstemän på nämnda myndigheter, som uttalat sig, har allvarligt skadat förtroendet för sina arbetsgivare – och dessutom i hög grad fråntagit allmänheten ett alldeles fantastiskt preparat, eftersom naturligtvis de som inte är kunniga på området litar på myndigheterna. Det är en skam för myndigheterna att de utan minsta faktakontroll deltagit i denna sanslösa kampanj!

Det är också en skam för flera av våra större tidningar – som utan att kolla fakta idiotförklarar användare av KS och kallar dem ”silvervattenstollar” (Expressen) eller ”vidskepliga fanatiker”. När man avvisar kolloidalt silver till förmån för farmaceutiska produkter, så tar man på sig ett stort ansvar. Man har inte kunnat påvisa ett enda dödsfall eller någon allvarlig skada av kolloidalt silver – medan läkemedelsbolagens produkter skadar och förkortar livet för människor varje dag!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?