8. okt, 2017

Vem styr informationen på Wikipedia?

Många använder naturligtvis uppgifterna i Wikipedia som en pålitlig källa till information. Det skall man inte göra!

Wikipedia tycks styrt av skumma ekonomiska intressen – och avfärdar t.ex. alternativa medicinska medel utan några som helst vetenskapliga belägg för sina uppgifter. Ibland tycks texterna vara författade av vetenskapliga amatörer, som knappt vet vad de skriver om. Och om någon kunnig fackman går in och ändrar i dessa felaktiga texter, så ändras de snabbt tillbaka till den felaktiga versionen. Mycket anmärkningsvärt – och fullkomligt livsfarligt, om det t.ex. handlar om viktiga medicinska frågor.

Ett typiskt exempel är Wikipedias uppgifter om kolloidalt silver, ett antibakteriellt och antiviralt medel som framgångsrikt använts i många år utan skadeverkningar, varken för människa eller miljö.  Man påstår totalt ovetenskapligt att ”Silverjoner är den giftigaste formen av silver, och är bland de mest toxiska tungmetallerna”… Vidare påstår man, att kolloidalt silver är förbjudet att sälja i hela EU – trots att man i många länder där kan gå in i vilket apotek som helst och köpa medlet – med utförlig beskrivning av hur det skall användas.

Så här skriver man ordagrant om kolloidalt silver:

”Kolloidalt silver är silver i kolloidal, det vill säga mycket finfördelad, form. Generellt kan dock sägas att "kolloidalt silver" inkluderar alla produkter med silver i någon koncentration, upplöst i destillerat vatten. Silverpartiklarna i kolloidalt silver kan vara små, mindre än 1000 nanometer. Silverpartiklar i denna storlek kan frigöra stora mängder silverjoner.[2] Silverjoner är den giftigaste formen av silver, och är bland de mest toxiska tungmetallerna.[3] Silver i fast, metallisk form, är däremot ett tillåtet färgämne med E-nummerE174.[4]

Kolloidalt silver har inga medicinska användningsområden, och i Sverige och hela EU är det är olagligt att sälja det som kosttillskott. Det är inte heller tillåtet att som privatperson i marknadsföringssyfte hävda att kolloidalt silver kan behandla cancer.”

Fullkomligt hårresande!

Kolloidalt silver har i högsta grad medicinska användningsområden och används dagligen. Problemet är bara att det aldrig kan få status som ”godkänt läkemedel”, eftersom det inte kan patenteras och inbringa astronomiska vinster (som ”godkända läkemedel” kan). Det är också intressant att jämföra texten med Wikipedias egen text om ”tungmetaller”:

”Tungmetall är en föråldrad term som inte rekommenderas av den internationell kemiunionen IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) eftersom den anses meningslös och vilseledande.[1] Även på svenska anser man att användningen bör fasas ut.[2]

En av omkring 40 förekommande definitioner[1] är: en metall eller legering som har en densitet som är högre än 5 g/cm3. Det har de allra flesta metallerna. Järn har exempelvis 7,87 g/cm3.[3] Bland metaller med en lägre densitet (lättmetaller) kan nämnas aluminiumberylliumkalciummagnesiumnatriumstrontiumcesium och barium.

Ofta används termen tungmetaller i betydelsen tunga och särskilt miljöfarliga metaller. Detta är fel eftersom det inte finns något samband mellan metallers densitet och deras miljöpåverkan. De mest omtalade beträffande miljöfarliga grundämnen är blykvicksilverkadmium och uran. Det stämmer visserligen att de flesta tunga metaller och deras kemiska föreningar är giftiga, men det finns även flera livsnödvändiga metaller (järn, zinkkopparkrommanganmolybdennickel), liksom det finns giftiga eller miljöfarliga lätta metaller (exempelvis beryllium, strontium)[4]. Oftast är mängd och halt avgörande om en metall ska klassas som livsnödvändig eller skadlig. Ibland spelar kvoten[5] mellan olika metaller roll. Det brukar ha en avgörande betydelse i vilken kemisk form metallen finns i.”

Med andra ord verkar Wikipedia vara en något schizofren organisation, vars uppgifter man definitivt inte kan lita på!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?