19. sep, 2017

TV skämmer ut sig - igen!

En representant för skolmedicinen (och TV 4) skämmer ut sig igen! I dagens ”Nyhetsmorgon” (170919) i TV 4 framträdde ”Dr Mikael” – och ämnet var nu ”huskurer”.

Här sitter en företrädare för den skolmedicin, vars produkter är orsak till minst vart tredje dödsfall i vårt land, och raljerar över sådant som honung, gurkmeja och ingefära – och påstår att dessa produkter både är verkningslösa och kan vara farliga!  Och han kan INGENTING om det han pratar om! Jag undrar om han ens kan något om de farmaceutiska produkter han i stället vill att vi skall använda!

Honung VET man t.ex. är bakteriedödande, och alldeles utmärkt för att påskynda läkningen av sår. Det finns vetenskapliga studier som visar det. Man har också sett att honung har en förmåga att tränga igenom den biofilm som omger streptokocker och gör dessa svåra att komma åt för traditionella antibiotika – och att honung därigenom oskadliggör dessa bakterier En länk om detta här:.

Karolinska Institutet genomförde för övrigt också 2006 en studie om honungens bakteriedödande förmåga. Läs om detta här:

När det sedan gäller gurkmeja och ingefära, så har dessa fantastiska hälsoprodukter använts i kinesisk och indisk medicin i flera tusen år – med god effekt i flera avseenden. Men skolmedicinen är ju ofta totalt historielös, så Dr Mikael har väl inte en aaaning om detta!

Gurkmeja kan bl.a. förebygga/bota cancer. Det pågår dessutom mycket lovande studier både vid Luleå Tekniska Universitet och vid Linköpings Universitet om gurkmejans förmåga att motverka Alzheimers. Den som vill veta mer om gurkmeja kan läsa här:

Ingefära har liknande egenskaper. Mer om detta – och hänvisning till studier – finns här: https://www.svd.se/7-halsofordelar-med-ingefara#sida-3

På TV 4 är man inte juridiskt bundna av det avtal SVT har med staten, men borde väl ändå underkasta sig ungefär liknande etiska riktlinjer. I nämnda avtal står bl.a. följande:

Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska beredas i efterhand om det är befogat och en begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt”.

Nu får väl ”huskurer” inte betraktas som en ”motpart” – men nog hade det varit på sin plats att en kunnig naturmedicinare fått yttra sig i detta ämne!

Sammanfattningsvis tycker jag alltså att det är oerhört plågsamt att se, hur TV 4 i strid med andemeningen i de generella riktlinjer som gäller för publicering i detta medium släpper fram okunniga människor, som i detta fall med läkarens självklara auktoritet – och TV:s genomslagskraft - får oss att misstro enkla, naturliga och oskadliga produkter, som i flera avseenden har dramatiskt positiva möjligheter att påverka vår hälsa.

Läkarens inställning är här förstås, att vi obetingat skall lita på de ”godkända” farmaceutiska produkter (mediciner) som dagligen tar livet av människor (även om de självklart också akut kan rädda liv och lindra smärta).

En antydan om att just mediciner möjligen t.o.m. är den vanligaste dödsorsaken i vårt land fick vi för övrigt nyligen. Apotekaren Cecilia Lenander genomförde nämligen en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd, som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat).

Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det närmast säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt. Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj i år.

Man brukar anta att vart tredje dödsfall i Sverige förorsakas av godkända läkemedel. Sannolikt är det en underskattning, eftersom dödsorsaken ofta anges vara den sjukdom man fått medicinen mot – även om den rent konkret beror just på medicinen (eller kombinationen av mediciner).

Den här undersökningen borde naturligtvis ha sänt en chockvåg genom läkarkåren – och hela sjukvårdssystemet! Landstingspolitikerna borde ha trillat av sina stolar! Man tycks betala miljarder varje år (bl.a. via högkostnadsskyddet) för att göra människor sjuka!

Om resultatet är korrekt (och det har än ingen försökt motbevisa), så skulle man kunna misstänka, att mediciner faktiskt också är den vanligaste dödsorsaken i vårt land. Jag antar att ingen vill hävda, att Skåne i någon avgörande grad skulle avvika från landet i övrigt – även om lokala avvikelser förstås kan finnas (beroende på läkartäthet, närhet till sjukhus mm).

Det här betyder alltså, att MEDICINER (korrekt utskrivna av läkare) sannolikt är den i särklass viktigaste anledningen till sjukdom hos äldre – möjligen den vanligaste dödsorsaken. Detta borde resultera i krigsrubriker på kvällstidningarnas löpsedlar – men ingen tycks ha reagerat på detta! Jag har inte sett några löpsedlar om denna undersökning – och inte hört något på Rapport eller Aktuell! Det har varit DÖDSTYST.

(Vid kontakt med Giftinformationscentralen nyligen, hade man där inte en enda rapport om allvarlig förgiftning eller dödsfall av några andra produkter, som väl betraktas som ”huskurer” – och som Livsmedelsverket kraftfullt varnar för – nämligen aprikoskärnor, linfrön och kolloidalt silver. Gurkmeja, ingefära eller honung frågade jag inte ens efter. Det skulle ha varit skrattretande).

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?