14. aug, 2017

Okunnigt och motsägelsefullt om cancer i DN

I Dagens Nyheter, söndagen den 13 augusti, kunde man på en helsida läsa en text av Amina Manzoor med en hel del grova felaktigheter och märkliga uttalanden av ”specialister”. Hon konstaterar inledningsvis, redan i ingressen, att allt fler kommer att få cancer de närmaste åren, vilket förstås tyvärr är en mycket sannolik utveckling. Sedan kommer den häpnadsväckande meningen: ”Förhoppningen är att cancer skall bli en kronisk sjukdom, som allt fler kan leva med”…

Vidare får vi veta, att nu varje år fler än 60 000 svenskar får en cancerdiagnos – och att omkring 22 000 dör i sjukdomen. Professor Klas Kärre, professor i immunologi vid Karolinska Institutet och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, tror att antalet som insjuknar kommer att öka de närmaste åren. Vidare säger han, att detta beror på att vi blir fler och äldre – samt ”på grund av de livsstilsfaktorer vi anammat under de senaste decennierna”. Och där slog han huvudet på spiken! I alla fall ett korrekt påstående i denna märkliga artikel. Men hur går detta ihop med vad som står senare i artikeln om att cancer ”i huvudsak bror på slumpen”!

Professor Kärre säger också, att chansen att bli botad på ett halvsekel ökat från 40 % till 70 %... En mycket tveksam siffra – och om man menar permanent ”botad” så är den nog helt fel!

Sedan får vi från Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biologi vid Uppsala Universitet, veta att ”det kommer aldrig att finnas ett botemedel mot all cancer” – med tillägget att cancer inte är en sjukdom, utan ”många olika sorters sjukdomar”… Att använda ”aldrig” i detta sammanhang tyder både på dödsförakt och misstro mot den egna vetenskapen. Fast den misstron är förstås ytterst befogad, eftersom vetenskapen helt tycks gå i läkemedelsindustrins ledband och hänsynslöst nonchalera alla alternativa metoder – som inte Big Pharma kan patentera och tjäna miljarder på.

I princip kan man nästan säga, att ”cancerns gåta” löstes redan på 1920-talet, då den tyske läkaren och professorn Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) i sin forskning visade, att cancerceller har en helt avvikande metabolism (p.g.a. defekta mitokondrier) och därför är hänvisade till fermentering av glukos för att skapa energi – i stället för att som friska celler förbränna glukos med syre. Denna defekt gör att cancerceller är extremt beroende av socker (glukos), och behöver kanske 30 ggr mer glukos än andra celler. Att dramatiskt minska intaget av kolhydrater är således den första åtgärd man borde vidta, när någon fått cancer. I stället uppmanar man ofta cancerpatienter att äta ”som vanligt” (d.v.s. mycket kolhydrater). Inte minst i cancerfondens kostråd kan man läsa detta! Fullständigt vansinnigt!

Jan Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs Universitet, tror att cancerbehandling allt mer kommer att fokuseras på ”individualiserade behandlingar” framöver. Rena drömmen för Big Pharma! Individuellt anpassade behandlingar för varje enskild patient – till stora kostnader!

Lena Classon-Welsh säger sig också vilja lyfta fram de konventionella metoderna mot cancer – kirurgi, strålning och cytostatika. Dessa behöver sannerligen inte ”lyftas fram”! Vi har alla lurats att tro, att de är de enda metoder som fungerar, och dagligen misshandlas cancerpatienter med dessa brutala metoder – några dör av dem, innan cancern hunnit bli dödande.

Kirurgi kan ibland bli akut nödvändig, om en tumör sitter så till att den trycker på ett blodkärl, en nerv eller något annat vitalt organ. Men cellgifter och strålning borde nästan aldrig förekomma! Det är närmast medeltida metoder, enligt principen ”ont skall med ont fördrivas”!

Sedan diskuteras också detta med ”screening” för olika cancertyper, t.ex. mammografi för bröstcancer. Plågsamt att behöva upprepa detta: Mammografin skadar fler kvinnor än den hjälper. Stora internationella studier har visat, att denna form av screening inte ger något positivt utfall. Den strålning som används är inte ofarlig, och ger många kvinnor cancer varje år. Dessutom ger mammografi massor av falskt positiva svar, som innebär att många kvinnor får sina bröst (eller en del av dem) bortopererade i onödan, och/eller utsätts för strålning eller cytostatika, som skadar dem. Och metoden missar uppemot hälften av alla tumörer. Den helt ofarliga metoden termografi används däremot inte av den officiella vården – trots att den är effektiv och kan avslöja cancer flera år tidigare än mammografi!

Sedan kommer den verkliga lögnen: ”Majoriteten av all cancer beror på slumpartade mutationer, alltså otur.” Att någon normalbegåvad människa med adekvata kunskaper kan påstå att cancer huvudsakligen beror på slumpen – tur eller otur – är fullkomligt häpnadsväckande! Att uppkomsten av cancer inte PRIMÄRT kan bero på genetiska mutationer har övertygande visats t.ex. av läkaren och forskaren Thomas Seyfried (redovisat bl.a. i boken ”Cancer as a Metabolic Disease”). Det är alldeles uppenbart miljöaspekter (kost, gifter, strålning, mikrober etc.) som är den primära anledningen till cancer. Mutationerna kommer i andra hand!

För 75 år sedan var cancer (liksom diabetes, Alzheimer, hjärtinfarkt och andra metabola sjukdomar) tämligen sällsynt. Men sedan vi övergått från ”naturlig” föda till processade produkter, med mängder av manipulerade ämnen och tillsatser, och en ökning av andelen kolhydrater i födan från kanske 10-20 % till 70-80 %, så har frekvensen av dessa sjukdomar ökat DRAMATISKT!

Sambandet med kosten (och andra miljöfaktorer) är glasklart. Att då tro att våra GENER skulle vara orsaken till cancer tyder inte på någon vidare slutledningsförmåga. Vårt genom är nästan den enda variabel som är konstant. Det tar kanske 50 000 år eller mer för att våra gener i någon avgörande grad skall förändras! Hur skulle då orsaken till den dramatiska ökningen av cancer kunna bero på våra gener!

Anmärkningsvärt har det sedan hundra år eller mer funnits enkla ”naturliga” sätt att förebygga och bota cancer. Men eftersom dessa allvarligt hotat läkemedelsindustrins gigantiska inkomster, så har dessa metoder förtalats, motarbetats, och i de flesta fall slutligen förbjudit – genom ett samarbete mellan läkemedelsföretagen och korrumperade myndigheter och läkare.

Själv har jag blivit cancerfri genom en ganska enkel kostomläggning och ett antal vitaminer och mineraler. Läs om några av de alternativ som finns – inkl. min egen metod – här: http://www.svaradoktorn.se/426070622

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?