23. jul, 2017

Läkemedelsverkets intressekonflikt?

I Dagens Nyheter den 17 juli kunde man få en definitiv bekräftelse på att Läkemedelsverkets solidaritet helt ligger hos läkemedelstillverkarna – och inte hos oss patienter. Man berättar där historien om cancerläkemedlet Avastin. Av en slump upptäckte man att cancerpatienter, som dessutom led av ”gula fläcken” plötsligt började se bättre efter behandling med Avastin. Naturligtvis var tillverkaren, det amerikanska läkemedelsbolaget Genentech, snabb att manipulera någon molekyl i medlet för att kunna få patent på den nya varianten som medicin mot gula fläcken – och då kunna ta betydligt mer betalt. Erfarenheterna – och en gedigen vetenskaplig studie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg - visar emellertid, att den nya varianten, Lucentis, inte är det minsta bättre än Avastin. Effekterna är helt likvärdiga. Skillnaden är, som sagt, priset. En dos Avastin kostar ca 110 kronor, medan en dos Lucentis kostar ca 9000 kronor (listpriser, inköpare kan förhandla fram ett lägre pris).

Hälften av landets landsting har dragit slutsatserna av detta och övergått till att använda Avastin mot gula fläcken i stället för det ca 80 ggr dyrare Lucentis, medan övriga landsting fortfarande använder Lucentis.

Kerstin Wickström, klinisk expert på Läkemedelsverket anser att man endast kan rekommendera det dyrare medlet, eftersom det är godkänt som ögonläkemedel! Det innebär att man i stället för att behandla 80 patienter med gula fläcken endast kan behandla en enda! Detta säger något om stelbentheten hos Läkemedelsverket – eller det hänsynslösa föraktet för patienterna. Alternativt handlar det om att tillvarata läkemedelsbolagens vinster. Eftersom Läkemedelsverket nästan helt och hållet finansieras med avgifter från de företag, vars produkter verket skall godkänna, så kan man ju i någon mening se dessa företag som Läkemedelsverkets lönsamma ”kunder”, vars intressen man vill tillvarata. 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?