18. jul, 2017

Vems ärenden går Läkemedelsverket?

Följande insändare – med ”svar direkt” från Läkemedelsverket – publicerades i Hudiksvalls Tidning 170714

Sven-Erik Nordin menar i en insändare att kolloidalt silver bör användas mer inom vården. Han får Svar direkt från Läkemedelsverket.

Kolloidalt silver är effektivt mot nästan alla bakterier, virus, amöbor, encelliga parasiter och andra sjukdomsskapande mikrober och fullständigt ofarligt för den mänskliga organismen - även vid intag av stora mängder. Det var ett registrerat läkemedel i FASS fram till 1947, då nya moderna antibiotika tog över (preparat som till skillnad mot silvret kunde patenteras och inbringa stora inkomster för de stora läkemedelsbolagen). I dag förtalas kolloidalt silver av läkare och myndigheter i Sverige, och de som använder detta fantastiska medel för att bota infektioner eller påskynda läkningen av sår betraktas som vidskepliga galningar – trots att de vetenskapliga bevisen för medlets effektivitet är överväldigande.

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus, där man tar emot många av de svårast brännskadade barnen i vårt land, tvingades man tidigare ofta söva barnen vid omläggning av såren, eftersom detta var så extremt smärtsamt. När man nu sedan några år börjat använda omslag som avger silverjoner, har dessa problem upphört. Antalet sekundärinfektioner har minskat dramatiskt, och de tidigare vanprydande ärrbildningarna likaså. Man har också kunnat minska den genomsnittliga vårdtiden från elva till två dygn. Men detta tycks okänt för de flesta... 

Vid bemannade rymdfärder är förstås hygien och risk för sjukdom ett stort bekymmer. Amerikanska Rymdfartsstyrelsen (NASA) använde till att börja med jod som vattenreningsmedel, medan Ryssland nyttjade kolloidalt silver. Nu har USA tvingats inse, att kolloidalt silver är ett både effektivare, billigare och mer lätthanterligt alternativ. Om någon anser kolloidalt silver vara overksamt eller farligt, så innebär det bl.a. att man idiotförklarar vetenskapsmännen på NASA (och läkarna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus).  

När det gäller rymdfarten kan man i en seriös artikel läsa följande: "NASA fattade för en tid sedan beslutet att övergå till Rysslands metod att rena vattnet i sina bemannade rymdfarkoster, sedan man funnit att tillsättande av kolloidalt silver i vattnet var enklare, mer effektivt och mer lätthanterligt än att använda jod. Till skillnad mot jod behöver man inte heller filtrera bort silvret, som går alldeles utmärkt att dricka med det ingående kolloidala silvret!

Sven Erik Nordin

Svar direkt

Läkemedelsverket kommenterar: Det finns idag flera produkter med kolloidalt silver på marknaden, dessa är till för olika sorters användning.

Ibland observerar vi att dessa produkter marknadsförs för att motverka sjukdom. Att påstå i sin marknadsföring att kolloidalt silver behandlar och förebygger sjukdom är inte tillåtet. 

Dessa produkter är inte underbyggda med en oberoende utvärdering av effekt och säkerhet och således inte ett godkänt läkemedel. 

Det finns inga godkända läkemedel som innehåller kolloidalt silver.

Istället vet man att kolloidalt silver kan ha skadlig hälsoeffekt, särskilt om man under längre tid använder produkter som innehåller kolloidalt silver eller silverföreningar.

För att diskutera olika typer av förebyggande åtgärder av behandlingar för bättre hälsa, eller för att motverka sjukdom, rekommenderar vi att man tar kontakt med en läkare. 

För mer information om kolloidalt silver och hälsa hänvisar vi gärna till webbsidorna hos Läkemedelsverket och Livsmedelsverket.

Lars Dagerholt

strategisk kommunikation, Läkemedelsverket

Följande replik från mig har tillställts Hudiksvalls Tidning - men kommer sannolikt inte att publiceras

Jag kan konstatera att Läkemedelsverkets representant inte besvärar sig med att bemöta något enda av mina påståenden. Därutöver påpekar han en del självklarheter – som att det i dag inte finns några godkända läkemedel med kolloidalt silver (vilket ju närmast är anledningen till min insändare). En truism som ”Det finns idag flera produkter med kolloidalt silver på marknaden, dessa är till för olika sorters användning” kunde man också ha besparat oss! Vidare säger han: ”Att påstå i sin marknadsföring att kolloidalt silver behandlar och förebygger sjukdom är inte tillåtet”… Nej, just det! Och denna inställning hos Läkemedelsverket är ett folkhälsoproblem – eftersom kolloidalt silver onekligen både kan förebygga och bota sjukdom, vilket åtskilliga vetenskapliga studier vittnar om. Det handlar om allt ifrån relativt harmlösa infektioner till malaria och cancer.

Sedan drar man till med storsläggan och förklarar: ”... att kolloidalt silver kan ha skadlig hälsoeffekt, särskilt om man under längre tid använder produkter som innehåller kolloidalt silver eller silverföreningar”. Detta är en uppenbar lögn! Det finns i Sverige så vitt bekant inte ett enda fall där någon avlidit eller allvarligt skadats av kolloidalt silver – trots att åtskilliga tusen i dag använder det regelbundet! Den väl dokumenterade oskadligheten hos kolloidalt silver kontrasterar starkt mot effekterna av Läkemedelsverkets ”godkända mediciner”. För en tid sedan genomförde t.ex. apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i Skåne – och fann att 80 % av dem (åtta av tio!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av Läkemedelsverket godkända preparat). Publicerades i Sydsvenskan den 6 maj i år.

Det kan också vara intressant att veta, att Läkemedelsverket nästan helt och hållet finansieras med avgifter från de företag, vars produkter de skall godkänna (d.v.s. stora läkemedelsföretag). I någon mening är alltså dessa företag kunder hos Läkemedelsverket. Kan det vara så, att Läkemedelsverket helt enkelt är mån om sina lönsamma kunder och vill hjälpa dem att undanröja skadlig konkurrens från enkla och billiga alternativa produkter?

Eftersom det inte finns några som helst sakliga skäl att undanhålla oss kolloidalt silver, så kan man undra. Något som är ägnat att väcka viss förundran är också att Läkemedelsverket håller sig med en särskild av delning för ”strategisk kommunikation”! Fast man anar varför! Om man bara ville delge oss enkla fakta, så krävdes det kanske ingen speciell ”strategi”, men när man vill undanhålla oss sanningen och, som i detta fall, försöka få oss att tro att kolloidalt silver är farligt – ja då krävs det kanske strategiska överväganden.

Man får förstås acceptera, att Läkemedelsverkets regler omöjliggör att kolloidalt silver någonsin kommer att få status av "godkänt läkemedel" - men varför man där måste överträda sina befogenheter och på allt sätt använda sin auktoritet (och våra skattepengar) för att hindra användningen av detta fullkomligt oskadliga universalmedel, är en fråga som kanske inte tål objektiv granskning...

Kommentarer

30.07.2017 08:55

Gert Wahlström

Googla på "Allt du behöver veta om silvervatten"

21.07.2017 07:54

Gert Wahlström

Jag har använt silvervatten (tillverkar själv) i många år. Sköljer munnen och sväljer varje kväll. Minns inte ens när jag hade karies senast.

25.07.2017 18:00

Ylva

Hej, låter intressant detta att tillverka själv. Vill du dela med dig hur du går tillväga så att det blir rätt styrka på KS.

19.07.2017 12:46

Gert Wahlström

Jag sköljer munnen (och sväljer) med KS varje dag i många år. Minns inte ens när jag lagade en tand sist.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?