4. feb, 2017

Skadlig biverkning försäljningsargument!

Bland det mest bisarra i läkemedelsbranschen (i god konkurrens med andra företeelser, det medges) måste man nog ändå betrakta den sanslösa förskrivningen av statiner mot högt kolesterolvärde. I Sverige räknar man nu med att minst 800 000 personer använder sådana preparat. Många av dem är fullkomligt friska, men läkarna skriver ut statiner rutinmässigt. I en del fall hotar man patienter med snar död i hjärtinfarkt, om man inte tar preparatet.

Sanningen är, att kolesterol är ett av kroppens viktigaste ämnen, som varje enskild cell är beroende av för en normal funktion (inte minst våra hjärnceller). Sanningen är också, att sänkning av kolesterolhalten med kemiska medel ger en hel del mycket allvarliga biverkningar. Och biverkningarna tycks i hög grad bero på just själva sänkningen av kolesterolhalten. Den mycket minimala effekten statiner faktiskt har när det gäller att minska risken för hjärtinfarkt (för män över 50 år som redan haft en infarkt) tycks i stället bero på att de motverkar proppbildning genom att påverka en process man kallar fibrinolys, samt kanske i någon mån en viss inflammationsdämpande förmåga.

Med andra ord är sänkningen av kolesterolhalten i allt väsentligt en skadlig biverkning hos dessa preparat!

För män över 50 år – och för kvinnor, oavsett ålder - finns ingen positiv effekt alls!

Men statiner marknadsförs ju onekligen just med hänvisning till deras kolesterolsänkande förmåga. Alltså använder man bokstavligen en skadlig biverkan som försäljningsargument. Häpnadsväckande, eller hur?

I den s.k. ”Framinghamstudien” har man sedan 1948 följt drygt 5000 invånare i den lilla amerikanska staden Framingham (studien pågår fortfarande) – och avsikten var ursprungligen att visa att högt kolesterol ökar risken för hjärtinfarkt. Resultatet blev inte vad man förväntade sig, och de ansvariga för studien har sedan nästan slagit knut på sig själva för att få det resultat man ville ha. Men trots avancerade statistiska manipulationer har man inte riktigt lyckats (trots att många påstår det). När man förutsättningslöst och sakligt utvärderar resultatet, så finner man i stället häpnadsväckande nog följande:

Statiner har ingen positiv verkan på män över 47 år – och ingen alls på kvinnor, oavsett ålder - OCH: För varje milligramprocent man har sänkt kolesterolet så har dödligheten ökat med mer än 10 %. Trots dessa fakta fortsätter man att förskriva statiner både till män över 47 år och till kvinnor. Varför? Jo, anledningen heter förstås PENGAR! Man beräknar att världens läkemedelsföretag i dag tillsammans tjänar ca 100 triljoner kronor per år. (hundra tusen miljarder – 100 000000000000 kr). Bara företaget Pfizer har över hundra tusen anställda i 150 olika länder. Hos dessa företag står de kolesterolsänkande preparaten för en mycket stor del av inkomsterna. Man måste för övrigt beundra just Pfizer för en fantastisk affärsidé. Bland deras allra mest inkomstbringande produkter finns det kolesterolsänkande läkemedlet Lipitor – och kända potensmedlet Viagra. Enligt oberoende forskare ger Lipitor impotens hos ca 20 % av de män som tar preparatet – men Pfizer kan alltså erbjuda botemedlet Viagra. BINGO!

Om man skall vara saklig och ärlig, så kan statinerna alltså minska risken för hjärtinfarkt – fast endast med en eller ett par procent som mest, och endast HOS MÄN UNDER CA 50 ÅR – SOM TIDIGARE HAFT EN HJÄRTINFARKT. Men anledningen är inte kolesterolsänkningen. Man kan säga att statinerna i dessa fall minskar risken TROTS att de sänker kolesterolet. Att riskminskningen inte beror på kolesterolsänkningen visas bl.a. av att det inte finns vad man inom medicinsk vetenskap kallar ”dosrespons”. Om hypotesen om kolesterolets farlighet stämde, så skulle förstås risken för hjärtinfarkt minska mer ju mer kolesterolet sänktes. I stället är effekten lika stor (eller liten) oavsett hur mycket kolesterolet sänks. Om kolesterolhalten i blodet sänks drastiskt mycket eller bara ytterst litet, så är riskminskningen ändå ungefär densamma. Man kan också konstatera, att dödligheten hos dem som tar kolesterolsänkande statiner p.g.a. biverkningarna blir högre än bland dem som inte tar dessa preparat!

Med andra ord är den oerhört omfattande förskrivningen av statiner världen över ett enda gigantiskt bedrägeri! Och det fortsätter dag efter dag efter dag – till astronomiska kostnader och med plågsamma och komplicerade biverkningar!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?