10. nov, 2016

Varning för självgoda professorer!

Den senaste tiden har vi drabbats av några professorers monumentala okunskap i de ämnen de borde ha en övergripande kunskap om. Pinsamt nog har de också demonstrativt visat sin okunnighet i media. Professorernas kombination av stöddig självöverskattning och förakt mot andras kunskaper är alarmerande och ett hot mot allas vår hälsa – samt kanske framför allt ett hinder mot framsteg inom forskningen.

Ett flagrant exempel var professor Lennart Minthon, som framträdde i SVT:s nyhetsprogram den 23 och 24 oktober i år. Han skulle vara en av Sveriges främsta företrädare för forskning på Alzheimer – och han visade sig totalt okunnig t.ex. om gurkmeja, Bio biloba och vitamin B 12 i detta sammanhang. När det gäller gurkmeja, så avvisade han föraktfullt 5000-årig tradition i ayurvedisk medicin, och trodde att ”gurkmeja använder man väl i matlagning och som färgämne”. Dessutom hade han mage påstå, att Alzheimerpatienter ”dör fortare”, om de använder gurkmeja… Fullkomligt hårresande!

Han visste uppenbarligen inte heller att modern forskning visat enastående hälsoeffekter av gurkmeja i flera avseenden – eller att man vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå tekniska Universitet i samarbete med Århus Universitet i Danmark och Warwicks Universitet i England just via gurkmeja tror sig vara en bit på väg mot lösningen av Alzheimer.

När det sedan gäller Ginkgo biloba, som man också i någon av hälsokostaffärerna rekommenderade, så kan man i FASS läsa följande beskrivning av denna produkt:

”Traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning”.

Detta var uppenbarligen också helt främmande för professorn. Möjligen borde han åtminstone ha kollat i FASS, innan han uttalade sig så tvärsäkert…

Slutligen var det också någon av hälsokostaffärerna som nämnde vitamin B12, vilket professorn också kategoriskt avfärdade. Intressant kanske att läsa följande text ur en artikel i SvD:

Forskare vid Karolinska institutet, University of Eastern Finland och finländska folkhälsoinstitutet rapporterar att ökade halter av holotranskobalamin, den aktiva delen i vitamin B12, kraftigt reducerar risken för Alzheimer bland äldre.

–Redan små förbättringar av B12-statusen gav i vår studie en kraftigt minskad risk, säger Miia Kivipelto, docent vid Karolinska institutet.

Hon efterlyser nu mer forskning för att bekräfta slutsatserna och ta fram råd för hur B12 kan användas i förebyggande vård och behandling.

Undrar om inte professor Minthon borde skickas på någon kurs! Kanske borde han också som företrädare för den skolmedicin, som ligger bakom vart tredje dödsfall i Sverige, vara något mer ödmjuk och inte kompromisslöst och föraktfullt döma ut hälsokostbranschen – vars produkter vad vi vet knappast förorsakat ett enda dödsfall på senare år!

Kommentarer

11.11.2016 10:37

Ylva Olofsson

Bra rutet! Delar helt och fullt din inställning och kommentar. Vilka stolpskott ..och stoppklossar en del professorer tycks vara...

13.11.2016 10:57

SE

"Stolpskott och stoppklossar" är väldigt träffande uttryck! Men knappt någon tycks inse detta. Professorerna får fortsätta att sprida felaktig information i kraft av sina titlar. Skrämmande!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?