1. nov, 2016

Var ligger våra myndigheters solidaritet?

Några av våra statliga myndigheter är tillkomna särskilt för att värna om vår hälsa. Mycket tyder dock på att de är mer angelägna om att värna om ekonomiska intressen och industrins vinster än befolkningens liv och hälsa.

Några exempel:

Livsmedelsverket skall se till att vi inte utsätts för hälsorisker via mat och dryck. Men under närmare ett halvsekel har man där givit kostrekommendationer som kraftigt bidragit till den mycket dramatiska ökningen av fetma, diabetes och cancer i vårt land. Man har rekommenderat en kolhydratrik föda och varnat för fett. Fortfarande avråder man från för stort intag av mättat fett som smör, grädde och kokosolja, trots att mättat fett kanske är det ”renaste” bränslet vi kan erbjuda vår metabolism. I stället rekommenderar man manipulerade oljor i lättmargariner och andra produkter – fulla med inflammationsskapande Omega-6 och andra kemiskt tveksamma ämnen. När det gäller socker har man nu i någon mån tagit sitt förnuft till fånga och rekommenderar att högst 10 % av energin skall bestå av tillsatt socker – men även detta är alldeles för högt, och WHO erkänner numera att en halvering av den mängden skulle innebära stora hälsovinster.

Livsmedelsverket använder också sim hemsida för att mångordigt förkasta den helt ofarliga vätskan kolloidalt silver (99,999 % vatten), som tar död på de flesta bakterier, virus, amöbor, svampar, encelliga parasiter och andra skadliga mikrober - och även kan påverka cancer. Utan en enda angiven vetenskaplig referens förklarar man, att medlet både är overksamt och farligt! Kolloidalt silver skulle annars kunna ersätta mycket av våra antibiotika, som snart skapat en katastrofal situation med multiresistenta bakterier – möjligen också en del cytostatika.

Läkemedelsverket finansieras i hög rad av de läkemedelsföretag, vars produkter verket skall godkänna. Ungefär som om Bilprovningen skulle bekostas av enskilda biltillverkare! Värt att beakta är här, att godkända läkemedel i dag är den direkta anledningen till kanske vart tredje dödsfall i vårt land – möjligen mer, eftersom sannolikt många dödsfall registreras som förorsakade av den sjukdom som behandlas, när i stället medicinen (medicinerna) är den direkta orsaken. I denna bransch är vinsterna så enorma, att man borde vara extra uppmärksamma på jävsituationer och risk för korruption. Läs t.ex. den danske läkaren Peter C Götzsches avslöjande bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” – eller Docent Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket”! Minst lika avslöjande är också ”Fett och kolesterol är hälsosamt” av den svenske banbrytaren på området, Docent Uffe Ravnskov…

Strålsäkerhetsmyndigheten skall försäkra oss om en oskadlig miljö med avseende på strålning. Trots att vi numera framför allt via mobiltelefoner och trådlösa nätverk är utsatta för en nivå av elektromagnetisk strålning vi aldrig tidigare upplevt, så tycks myndigheten ägna all kraft åt att tala om för oss hur oskadlig denna strålning är. Och detta trots att skadorna börjar bli uppenbara och många forskare kraftfullt varnar för följderna. På myndigheten hänvisar man t.ex. till att man ”genomfört försök i skolmiljö” och konstaterat att strålningen från en trådlöst uppkopplad dator är riskfri. Detta ”försök i skolmiljö” visar sig bestå av ETT ENDA FÖRSÖK år 2009, där man tittade på en enda dators strålning på ca en meters avstånd! I dag kan ett klassrum innehålla kanske ett tjugotal trådlösa enheter, som var och en förvisso finns närmare eleven än en meter. Och mobiltelefoner används numera av de flesta barn och ungdomar frekvent – och hålls oftast direkt mot huvudet. Neurologiska skador och cancer kan möjligen snart innebära ett katastrofscenario – men någon ”försiktighetsprincip” verkar vara helt främmande för myndigheten. I andra länder han man förbjudit installation av trådlösa nätverk i skolor och förskolor. Följande länk kan vara av intresse: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/10/lakare-bekraftar-stor-okning-av-skoldkortelcancer/

Antingen är man på Strålsäkerhetsmyndigheten skrämmande okunniga, eller annars prioriterar man medvetet industrins vinster framför våra barns hälsa! Mobil- och dataindustrin är i dag förstås gigantisk – och närmar sig kanske sammanlagt de vinster läkemedels- och livsmedelsindustrin uppvisar. Man behöver inte precis vara konspirationsteoretiker för att se, att dessa tre industrigrenar faktiskt tycks ha varsin myndighet, som tillvaratar deras intressen.

Kommentarer

07.01.2017 20:31

Katarina Hollbrink

Ja man kan ju undra om dom medvetet håller på att försöka utrota oss?

07.01.2017 20:37

SE

Om man också tittar på Livsmedelsverkets agerande, så ligger misstanken nära. http://www.svaradoktorn.se/427029039/4302318/posting/livsmedelsverket-varnar-f%C3%B6r-enkla-anticancermedel

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?