26. maj, 2016

Inför stundande solningspriod

Att undvika att vistas i solen fördubblar risken att dö i förtid

Forskare vid Karolinska universitetssjukhuset har jämfört risken hos kvinnor som solat mycket, måttligt eller inte alls, och det visar sig att de som inte solar sig alls löper en fördubblad risk att dö i förtid. Studien publiceras i aprilnumret av ”Journal of Internal Medicin”. Man har följt 30 000 kvinnor i 20 år, och man ser då, att risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar fördubblas. Man ökar också risken att drabbas av autoimmuna sjukdomar som MS och diabetes typ 1. Att undvika att vistas i solen kan alltså vara en lika stor riskfaktor som rökning, stillasittande och övervikt. Även om överdrivet solande också kan vara en riskfaktor, så måste man se mycket kritiskt på sjukvårdens intensiva varningar mot solande. Och om SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) får sin vilja igenom, när man uppmanar till ”UV-säkring” av landets alla skolgårdar, så att man bygger över skolgårdarna med tak eller skuggande träd, då måste man verkligen talas om ett riktigt vetenskapligt ”magplask”, som kommer att få tragiska följder för skolbarnens hälsa långsiktigt! Hela studien finns här:

När det gäller orsaker till cancer finns det ju en allmän uppfattning om att solstrålning ger hudcancer. Att sola så att man får brännskador är säkert inte bra, men i övrigt tycks solning i stället skydda mot cancer, sannolikt via det D-vitamin som bildas i huden. Anmärkningsvärt är i alla fall, att hudcancer bland urbefolkningar är vanligare ju längre från ekvatorn man kommer (däremot får ju vita européer lättare hudcancer, om de vistas i Afrika). Dessutom gjorde man för några år sedan en stor studie, för att en gång för alla visa hur skadlig solen var. Halva gruppen försökspersoner använde solskyddsmedel och halva solade utan (samma exponering för solen förstås). Man fick inte förväntat resultat - vilket sannolikt är anledningen till att denna studie "glömts bort"... Det visade sig nämligen, att det i gruppen som använde solskyddsmedel var 9 ggr vanligare med hudcancer!! I Australien har man också konstaterat, att hudcancerfrekvensen är högst i de områden där man säljer mest solskyddsmedel. Solskyddsmedel bromsar D-vitaminbildningen i huden, men solens "brännande" strålning tränger ändå igenom. Dessutom innehåller nästan alla solskyddsmedel cancerframkallande kemikalier. Att hudcancerfallen ökar i dag, när människor sammantaget vistas betydligt mindre i solen än tidigare, när jordbruk med tillhörande utevistelse var långt vanligare, verkar inte heller rimligt.

På nedanstående länk finns också viktig och relevant information - om man undantar Strålsäkerhetsmyndighetens replik. Faktum tycks ju vara, att olika solskyddsmedel BIDRAR till hudcancer - inte bara genom att locka till överdriven solning, utan också - som redan nämnts - genom medlens kemiska sammansättning, som i sig oftast är cancerframkallande och dessutom just i kombination med UV-strålning ytterligare tycks öka risken för cancer: http://www.svd.se/forskare-andra-felaktiga-rad-om-solkram

Man bör för övrigt också hålla i minnet, att solen är en kraftfull D-vitaminkälla - d.v.s. när den står högre än ca 45 grader över horisonten gör dess strålar att huden själv (med hjälp av kolesterol!) kan skapa D-vitamin. Och detta vitamin - som egentligen är ett hormon - är ett synnerligen kraftfullt anticancermedel!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?